– Den här överenskommelsen gör det möjligt för regionerna att fortsätta uppbyggnaden av sin försörjningsberedskap av kritiska läkemedel och medicintekniska produkter, vilket är av stor vikt i händelse av kris, säger Rachel De Basso (S), ordförande i SKR:s sjukvårdsdelegation, i ett pressmeddelande.

Enligt sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD) behöver krisberedskapen byggas utifrån långsiktiga förutsättningar så att den blir »en del av sjukvårdens verksamheter och säkerställer en robust lagerhållning i vardagen«.

Tanken är att regionerna ska säkerställa tillgång till ett utökat sortiment av prioriterade läkemedel inom slutenvården för vård som inte kan anstå för minst en månads förbrukning, står det i pressmeddelandet. Socialstyrelsen presenterade tidigare i år en lista över såväl läkemedel som medicintekniska produkter som behövs för vård som inte kan anstå och den listan ska vara utgångspunkten för regionernas planering, skriver regeringen.

Av pressmeddelandet framgår också att regeringen och SKR kan komma att träffa fler överenskommelser inom samma område under 2023 och 2024.

Läs också:
Regionerna ska säkra tillgången på läkemedel