När abortlagen infördes 1975 krävdes ett kirurgiskt ingrepp på sjukhus och än i dag måste aborter ske på sjukhus, enligt lag. Ändå görs en klar majoritet av aborterna med medicinsk metod delvis i hemmet. Lagen rundas genom att det första pillret intas på sjukhus under vårdpersonals övervakning.

– Abortlagen är snart femtio år gammal och behöver ses över av flera skäl, inte minst för att anpassas till den medicinska utveckling som skett. Det är nu möjligt att genomföra en medicinsk abort i hemmet och abortlagstiftningen behöver spegla denna utveckling, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD) i ett pressmeddelande.

Inga-Maj Andersson, medicine doktor vid Karolinska institutet och utredare på Socialstyrelsen, har fått uppdraget att se över abortlagen. Hon har dessutom en bakgrund som sjuksköterska och barnmorska. Utredningen ska bland annat fokusera på hur medicinsk abort kan genomföras i hemmet och huruvida några anpassningar behövs av eftervården vid sådana aborter.

Även framöver ska dock de kvinnor som önskar göra abort på sjukhus få göra det.

– Det är viktigt att understryka att det här inte handlar om någon besparingsåtgärd, säger socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall (M) till Dagens Nyheter.

Dessutom ska utredaren bedöma om det finns förutsättningar för att ge barnmorskor ett större ansvar för medicinsk abort. I dagsläget krävs läkare för att skriva ut abortläkemedel.

– Barnmorskan följer kvinnan hela vägen oavsett om det gäller en graviditet som fullföljs eller en oönskad graviditet, men sedan när det kommer till förskrivningen måste man involvera en yrkesgrupp till. Där ser vi att det är möjligt att göra på ett annat sätt, säger Camilla Waltersson Grönvall.

Utredaren ska också ge inspel kring hur förslagen kan utvärderas ur ett patientsäkerhetsperspektiv och hur abortlagen kan moderniseras språkligt.

Utredningen ska vara klar senast den 3 februari 2025. Enligt socialtjänstministern skulle en lagändring därmed kunna vara på plats tidigast under 2026, skriver Dagens Nyheter.

Under tisdagen tillsattes också en parlamentarisk grundlagskommitté som bland annat ska överväga att skriva in rätten till abort i grundlagen, något som regeringen och samarbetspartiet Sverigedemokraterna utlovade utreda i Tidöavtalet i höstas.

– Vi bedömer inte att det finns några hot mot aborträtten i Sverige i dag, men vi kan inte i ljuset av utvecklingen i andra länder veta att det alltid kommer att vara så, sa justitieminister Gunnar Strömmer (M) på en pressträff.

Läs också: Majoritet för ändring av lagen – ska gå att göra abort hemma