Bakgrunden till uppmaningen är att väderprognoser indikerar att den stundande sommaren riskerar att bli lika varm som 2018, då Sverige hade omkring 700 extra dödsfall.

– Om vi får en sommar likt den 2018 är det livsavgörande att det finns en god beredskap. Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och MSB har sedan tidigare tagit fram vägledningar kring värme och informationsmaterial kring värmeböljors hälsoeffekter. Materialet är ett stöd för enskilda, kommuner och regioner för att minska dödlighet och ohälsa vid värmebölja, säger socialminister Jakob Forssmed (KD).

Erfarenheterna från sommaren 2018 visar, enligt regeringen, att det krävs förberedelser och åtgärder vad det gäller särskilt utsatta grupper som kan vara extra känsliga för värme, exempelvis personer inom äldreomsorgen, små barn, gravida, personer med kroniska sjukdomar eller funktionsnedsättning.