Regeringen vill se en nationell enhetlig infrastruktur i hälso- och sjukvården. Ett av E-hälsomyndighetens tre nya uppdrag går därför ut på att ta fram förslag till vad man kallar »färdplan« för hälso- och sjukvård samt tandvård. I det ingår ett större statligt ansvar än dagens.

Regeringen beskriver inte rakt ut vilken infrastruktur det rör sig om. Men det finns välkända problem med information som fortfarande skickas icke-digitalt och svårigheter att dela information mellan olika vårdgivare av både tekniska och juridiska skäl. Och regeringen uttrycker ambitionen att »minska den administrativa bördan för hälso- och sjukvårdens medarbetare«.

Ett annat uppdrag som E-hälsomyndigheten får handlar om att göra en förstudie om ett mer enhetligt och standardiserat system för intygshantering i hela landet. Regeringen noterar att det varje år utfärdas miljoner intyg av hundratals slag inom hälso- och sjukvård.

– Hanteringen av läkarintyg för sjukpenning beräknas uppta tre miljoner av vårdpersonalens värdefulla arbetstimmar varje år – samtidigt som vi kämpar med personalbrist och vårdköer. Det är inte rimligt. Med bättre gemensam infrastruktur frigörs tid för vårdpersonalen, säger socialminister Jakob Forssmed (KD) i ett pressmeddelande.

E-hälsomyndigheten ska undersöka behovs- och problembilden. I det ingår att identifiera olika aktörers behov och redogöra för de problem som finns på vägen till ett enhetligare system.

Slutligen ska myndigheten också utreda vilka förutsättningar som finns för automatisk informationsöverföring till nationella kvalitetsregister. Regeringen påpekar här att dagens inrapportering främst görs manuellt av vårdpersonal, vilket kräver tid och administration av vårdpersonal i onödan.

Läs även:
SLF-enkät visar stort missnöje med de digitala vårdsystemen