»Sedan inriktningsbeslutet om att bygga ett nytt sjukhus i Räppe togs i mars 2022 har de ekonomiska förutsättningarna förändrats drastiskt, framför allt på grund av inflationen«, skriver Region Kronoberg på sin hemsida. Följden av det blir att regionen på extrainsatt regionstyrelsemöte i dag den 8 juni fattade beslutet att i stället fortsätta utreda ett sjukhusbygge vid Centrallasarettet i Växjö, där investeringarna ska kunna göras etappvis. När inriktningsbeslutet om det nya sjukhuset i Räppe togs uppskattades investeringsutgiften bli cirka 9 miljarder kronor, nu pekar den senaste prognosen på 10,3 miljarder kronor. »Samtidigt har andra kostnader relaterat till drift och övrig verksamhet ökat kraftigt«.

– Vi kan bara konstatera att händelser som ligger utanför vår kontroll påverkar kostnaden så mycket att det är orimligt att genomföra projektet. Det riskerar att äventyra vår verksamhet, och det är förstås helt uteslutet, säger Mikael Johansson, (M), regionstyrelsens ordförande och Henrietta Modig Serrate (S), andre vice ordförande i regionstyrelsen.

Hittills har projektet med nytt sjukhus i Räppe, enligt regionen, kostat Kronoberg 250 miljoner kronor. En del av den investeringen kommer dock ändå till nytta skriver regionen: »en viktig genomlysning av framtidens vårdbehov är gjord, och är relevant oavsett plats för bygget«.

Läs också:
Läkarkåren i Växjö kluven till ett nytt sjukhus
Byggboom med utmaningar