2019 inledde den tidigare regionledningen i Norrbotten en rejäl omstöpning av sjukvården. Politikerna gav regiondirektören Anna-Stina Nordmark-Nilsson i uppdrag att driva igenom omställningen.

Syftet var att spara 700 miljoner kronor för att få en långsiktigt hållbar ekonomi efter år med stora underskott. Det skulle ske genom att dra in på administrativa stödfunktioner och organisera om verksamheten. Bland annat drogs vårdplatser in, kliniker slogs ihop och verksamhet flyttades mellan regionens tre sjukhus.

Den stora omställningen pågick under åren 2019–2022 och ledde till ett massivt missnöje. Inte minst bland läkarna. I ett öppet brev krävde 174 läkare Anna-Stina Nordmark-Nilssons avgång. Så blev det också.

Julius Breimer, ordförande Sylf Norrbotten. Foto: Privat.

Både Gunilla Engström, vice ordförande i Norrbottens läkarförening och Julius Breimer, ordförande för Sylf Norrbotten, har tidigare kritiserat omställningen. I juni 2022 sa läkarföreningen upp det lokala utvecklings- och samverkansavtalet med Region Norrbotten eftersom man ansåg att regionledningen ändå inte följde det.

– Det har varit ett toppstyre som skapat ett jättemissnöje, både bland chefer och medarbetare, sa Julius Breimer till Läkartidningen förra året.

Nu stämmer det externa konsultbolaget KPMG in i kritiken efter att ha utvärderat omställningsarbetet på uppdrag av den dåvarande regionstyrelsens ordförande Kenneth Backgård från Sjukvårdspartiet.

Utvärderingen bygger på intervjuer med chefer, medarbetare och fackliga organisationer samt en genomgång av handlingar.

I intervjuerna beskrivs ett tydligt skifte i styrningen 2019 när Anna-Stina Nordmark-Nilsson klev på som regiondirektör. Därefter försämrades dialogen märkbart. I rapporten kritiseras bland annat bristen på dialog och en centralisering av viktiga beslut som ledde till att medarbetarna inte kände sig delaktiga. Under mandatperioden ökade även rekryteringssvårigheterna och patientsäkerheten försämrades, konstaterar KPMG.

Gunilla Engström, vice ordförande för läkarföreningen i Norrbotten. Foto: Privat.

»Konsultrapporten bekräftar i stort sett vår kritik. Det har varit omfattande brist på dialog och samverkan, både i linjen och mot facken. En toppstyrning i stället för att låta förändringen komma från verksamheterna. Det har skapat förvirring och osäkerhet i stället för att ge möjlighet att göra realistiska förändringar, att ge möjlighet att inom respektive verksamhet värdera vad man kan sluta göra eller göra på ett annat, smartare sätt«, skriver Gunilla Engstöm från den lokala läkarföreningen i en mejlkommentar.

Det är även tveksamt om omställningens mål – att spara 700 miljoner – har nåtts enligt KPMG.

»Återhämtningen från detta stålbad kommer ta lång tid, det krävs stora satsningar på arbetsmiljö och tillit. Mycket återstår, även om vi i dag har en bra dialog med ledningen är det en lång bit kvar innan vi kan stå för och vara stolta över att vi ger invånarna en trygg, god och jämlik vård«, enligt Gunilla Engström.

I rapporten ges rekommendationer kring hur Region Norrbotten kan göra för att det ska fungera bättre framöver.

Ulf Bergman, tillförordnad regiondirektör, säger i ett pressmeddelande att det är viktigt att ta till sig av synpunkterna.

– Efter att omställningen avslutats har regionen tagit flera steg för att övergå till tillitsbaserad ledning och styrning och gjort stora ansträngningar för att förstärka förmågan att rekrytera och behålla medarbetare.

Läs mer: Här hittar du rapporten i sin helhet.

Återigen rött styre i Norrbotten

2018 skedde ett historiskt maktskifte i röda Norrbotten. Socialdemokraterna hamnade i opposition, efter att ha styrt i regionen sedan 1939. Sjukvårdspartiet knep överraskande nästan 35 procent av rösterna, blev det största partiet i fullmäktige och styrde i koalition med Moderaterna och Centerpartiet. I det senaste valet tappade dock Sjukvårdspartiet stort och hamnade återigen i opposition. Sedan förra året styrs regionen av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet.