Magnus Johansson börjar tjänsten som regiondirektör i Region Sörmland i höst. Han startade sin karriär som sjuksköterska och har arbetat som det på Nyköpings lasarett i slutet av 1990-talet. Sedan dess har han främst haft olika chefstjänster i kommun- och regionsektorn.

– Det känns oerhört bra att vi har lyckats med den här rekryteringen. Magnus Johansson har stor kunskap av offentlig förvaltning i flera olika tidigare roller. Han är rätt person på rätt plats för Region Sörmland just nu, säger Christoffer Öqvist (M), regionstyrelsens ordförande i ett pressmeddelande från Region Sörmland.

Magnus Johansson. Foto: Josefine Johansson

I dag är Magnus Johansson hälso- och sjukvårdsdirektör och biträdande regiondirektör i Västernorrland. Men den rollen blev kortvarig. Han började i Västernorrland i april i år och slutar fem månader senare, sista augusti. Bytet uppges framför allt bero på att han vill arbeta närmare hemmet i Nyköping, istället för att veckopendla till Västernorrland.

– Min tid i Västernorrland blev kort men jag vill poängtera att jag nu går till något, inte från något. Från dag ett har jag trivts här med kompetenta och trevliga kollegor som entusiastiskt tar sig an de utmaningar som finns. Att få bli regiondirektör i Sörmland är ändå en möjlighet jag inte kan låta bli att ta, säger Magnus Johansson i ett pressmeddelande från Region Västernorrland.

Regiondirektör Åsa Bellander uppger att Västernorrland nu snabbt behöver hitta en ny hälso- och sjukvårdsdirektör. Rekryteringsprocessen ska starta så snart som möjligt, men det kommer bli ett glapp i höst då regionen kommer stå utan hälso- och sjukvårdsdirektör.

Tjänsten tillsätts av regionstyrelsen.

– Hälso- och sjukvården är mitt uppe i viktiga processer vad gäller exempelvis kompetensförsörjning, en ekonomi i balans och omställning till nära vård. Det är arbeten som inte kan sättas på paus. Vi behöver därför snarast hitta en tillfällig lösning som fungerar bra till dess att vi rekryterat en ny hälso- och sjukvårdsdirektör, säger Elina Backlund Arab (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Västernorrland.