När Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet i höstas tog över makten i Region Stockholm med stöd av Vänsterpartiet var det efter 16 år under blågrön flagg. Under perioden med Moderaterna i spetsen införde det dåvarande sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt 2008 »Vårdval Stockholm« för att släppa in fler privata vårdgivare och på så vis kapa köer. Än i dag är Stockholm den region med överlägset flest vårdval: 38 stycken.

Vårdvalet har dock varit ett trätoämne och en av de viktigaste punkterna som den nya styrande koalitionen pekade ut redan i oktober var att bryta »den ohållbara kostnadsutvecklingen på vårdvalsmarknaden«, enligt Aida Hadzialic (S), numera finansregionråd i Region Stockholm. I början av året inleddes också arbetet med en så kallad omställningsplan för vårdvalen i regionen, för att få svart på vitt vilka vårdval som inte fungerar som det var tänkt och som därför bör avskaffas.

Jonas Lindberg (V), Sandra Ivanovic Rubin (MP), Christine Lorne (C) och Talla Alkurdi (S). Foto: Anna-Cajsa Torkelsson

Under onsdagen bjöd den så kallade mittenkoalitionen och Västerpartiet in till en pressträff för att presentera resultatet av den genomlysning som hälso- och sjukvårdsförvaltningen har genomfört. Av regionens 38 vårdval föreslås 13 stöpas om på ett eller annat sätt. Fem av dessa föreslås slopas helt: Geriatrik, specialiserad hudsjukvård, specialiserad allergologi, specialiserad neurologi och planerad specialiserad lymfödembehandling.

– Vi gör det här för patienternas skull, för att få en mer sammanhållen vård utifrån behov. Vi behöver också en mer jämlik vård, där det är behov som avgör vilken vård man får och inte var man bor eller vilken ersättning som vårdgivarna får, något som vi har sett förekomma bland vårdvalen, sa Jonas Lindberg (V), oppositionsråd i Region Stockholm.

På frågan om hur partierna ska göra för att undvika kaos när vårdvalen stöps om svarade hälso- och sjukvårdsregionrådet Talla Alkurdi (S) att det ska ske »successivt och i dialog«.

– Och ingen vård kommer försvinna, utan den ges i annan avtalsform. Vi föreslår inte något som innebär kaos.

– Det är aldrig roligt med förändringar, men samtidigt är det så många problem i dag som vi behöver göra något åt. Exempelvis har utbildningsuppdraget i många fall inte fungerat så bra som det borde och det har blivit jättesvårt att bemanna jourlinjer på akutsjukhusen, sa primärvårdsregionråd Christine Lorne (C).

Oppositionen är dock kritisk till gallringen bland vårdvalen. Charlotte Broberg (M), andre vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, har tidigare sagt till Svenska Dagbladet att nödvändiga översyner alltid har gjorts av vårdvalen.

– Men nu är det ju tal om en avveckling av vissa vårdval, det är en tydlig beställning från Vänsterpartiet. Jag är orolig för att det kommer drabba patienter som inte får den vård de behöver, sa hon då.

Själva inriktningsbeslutet om omställningsplanen fattas den 19 juni i primärvårdsnämnden och den 20 juni i hälso- och sjukvårdsnämnden. Under hösten väntas sedan förslag, uppdelat på varje vårdområde, på hur man kan gå vidare.

Läs också:
Region Stockholm avskaffar vårdval vid utmattningssyndrom