Sveriges 21 regioner har under ett par års tid arbetat för att samordna sina upphandlingar av hyrpersonal i hälso- och sjukvården. Detta för att minska kostnaderna och beroendet av hyrpersonal.

Men arbetet har hejdats av att leverantörer överklagat, eller ansökt om överprövning som det heter, och detta i flera omgångar.

Först fick avtalet justeras efter ett överklagande förra sommaren, och i januari 2023 lämnade sex leverantörer in en ansökan om överprövning även av det nyare avtalet. Detta gjorde att upphandlingsarbetet stoppades interimistiskt av domstolen. Ett samordnat avtal med leverantörer av hyrpersonal omöjliggjordes alltså fram tills att denna överprövningsprocess var över.

Just detta hinder försvann i dag, torsdag, i och med förvaltningsrättens beslut. Västra Götalandsregionen, som är utsedd till upphandlande myndighet, kommer därför att ta upp arbetet med att avsluta upphandlingen, skriver Västra Götalandsregionen i ett pressmeddelande.

Avtalet kan dock fortfarande överklagas till nästa instans, det vill säga Kammarrätten.

Läs mer:
Regionernas gemensamma hyravtal stoppas av domstol för andra gången
Domstol sätter stopp för nya bemanningsavtal i regionerna

 

Kostnaderna för hyrpersonal gick upp

Kostnaderna för inhyrd personal i hälso- och sjukvården ökade under 2022 med 25 procent jämfört med 2021, enligt Sveriges Kommuner och regioner, SKR. Sjukhusvården står för den största ökningen men också i primärvården och i psykiatrin har kostnaderna ökat för både sjuksköterskor och läkare.

Källa: SKR/Västra Götalandsregionen