En gång om året fattar regeringen beslut om nya löner för myndigheternas generaldirektörer. Besluten gäller retroaktivt från 1 oktober 2022.

Läkartidningen har begärt ut besluten för de generaldirektörer vars myndigheter har koppling till hälso- och sjukvården. Mest av alla tjänar Nils Öberg, generaldirektör för Försäkringskassan, som landar på 176 500 kronor i månaden. Därefter är det ett ganska ordentligt kliv ned till Socialstyrelsens generaldirektör Oliva Wigzell, som får 138 700 kronor i månaden efter höjningen.

För en majoritet av generaldirektörerna handlar det om en höjning på 1,7 till 2,1 procent jämfört med året dessförinnan.

Hela listan:

  • Nils Öberg, generaldirektör för Försäkringskassan: 176 500 kronor per månad.
  • Olivia Wigzell, generaldirektör för Socialstyrelsen: 138 700 kronor per månad.
  • Björn Eriksson, generaldirektör för Läkemedelsverket: 134 700 kronor per månad.
  • Sofia Wallström, generaldirektör för Inspektionen för vård och omsorg: 133 500 kronor per månad.
  • Karin Tegmark Wisell, generaldirektör för Folkhälsomyndigheten: 127 200 kronor per månad.
  • Gunilla Nordlöf, generaldirektör för E-hälsomyndigheten: 124 900 kronor per månad.
  • Agneta Karlsson, generaldirektör för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket: 113 100 kronor per månad.
  • Jean-Luc af Geijerstam, generaldirektör för myndigheten för Vård- och omsorgsanalys: 102 000 kronor per månad.
  • Britta Björkholm, generaldirektör för Statens beredning för medicinsk och social utvärdering: 100 500 kronor per månad.