Vansbrosimningen 1–10 juli

Foto: Vansbrosimningen

Väntat antal besökare: 10 000 deltagare plus publik.

Sjukvård runt evenemanget: Sjuksköterska och brandman bemannar speciella upptagningsplatser längs vattnet. Mobil läkare finns också till hands, med välutrustad läkarväska för luftvägshantering, infarter och läkemedel. Livräddare utplacerade med jämna avstånd på bryggorna, plus dykare och personal i båtar och på SUP:ar. Dessutom finns en mobil vårdcentral, som vårdcentralen i Vansbro ansvarar för, i anslutning till målområdet. Vårdcentralen bemannas av bland annat 4–6 läkare per dag, med specialitet inom allmänmedicin, anestesiologi och internmedicin.

Vanligaste vårdinsatsen: Den absolut vanligaste sökorsaken är andfåddhet. Länge trodde man att det rörde sig om köldastma, men det har visat sig att majoriteten har SIPE (swimming induced pulmonary edema) och ett forskningsteam kring detta finns på plats. Hypotermi, astma, allergi och sårskador är andra sökorsaker.

Öland roots 13–15 juli

Foto: Ellinor Hellberg/Öland roots.

Väntat antal besökare: 4 000–5 000.

Sjukvård runt evenemanget: Inga läkare finns på plats, däremot erfarna sjuksköterskor och undersköterskor från intensiven och akuten på sjukhuset i Kalmar.

Vanligaste vårdinsatsen: Framför allt skador efter att ha slagit i tår och fötter i rötter. Mindre skärsår och brännskador, så det är mycket fotbad och omplåstrande som gäller. Inga ambulanstransporter krävdes förra sommaren.

VM i speedway, grand prix i Målilla 14–15 juli

Foto: Målilla GP

Väntat antal besökare: Cirka 7 500–8 000.

Sjukvård runt evenemanget: Ett vårdföretag anlitas, med två ambulanser och personal på plats. Därutöver finns en svensk och en internationell tävlingsläkare i tjänst under tävlingarna. Tävlingsläkarna är rutinerade och har varit med inom sporten i många år. De håller koll om någon får en smäll mot huvudet och det finns numera en motorsportsanpassad »hjärntrappa«, rehabiliteringsschemat »Return to race«.

I publikområdet finns säkerhetschef, ordningsvakter, räddningstjänst och polispatruller, samtliga med grundläggande kunskap om sjukvård och hjärt-lungräddning.

Vanligaste vårdinsatsen: Det är sällan något händer på publiksidan som kräver vårdinsatser. Det har dock hänt att besökare snubblat och stukat foten eller fallit och slagit i huvudet. Bland de tävlande är det vanligaste att någon tappar luften en stund eller blir mörbultad efter en krasch in i luftstaketet.

Dansbandsveckan 16–22 juli

Foto: Dansbandsveckan.

Väntat antal besökare: 40 000.

Sjukvård runt evenemanget: Ett Röda kors-team på plats kvällstid när danserna äger rum. Dessutom tio ordningsvakter som är utbildade i grundläggande sjukvård, framför allt i hjärt-lungräddning och att lägga enklare förband. Kvällstid köper Dansbandsveckan också in en egen ambulans från Region Dalarna, bemannad av läkare vissa kvällar och nätter. Vid behov transporteras patienter till Mora lasarett 7,5 mil bort.

Vanligaste vårdinsatsen: Skavsår på hälar och fötter. Allvarligare händelser har förekommit; som ett hjärtstopp, en bruten arm och en person i diabeteskoma.

Piteå dansar och ler 26–30 juli

Piteå dansar och ler. Foto: Oliver Herdberg

Väntat antal besökare: Mellan 50 000 och 60 000 unika besökare.

Sjukvård runt evenemanget: Inga egna läkare finns på plats, däremot är kontakten med ambulansen i Piteå god. Vissa ordningsvakter är utbildade inom lättare sjukvård. Dessutom anlitas Röda korset som hjälper till vid lättare olyckor och tar beslut om huruvida läkare behövs eller inte.

Vanligaste vårdinsatsen: Fallolyckor, oftast på grund av att personen är berusad. Få större olyckor.

Tidigare i sommar

Vätternrundan 16–17 juni

Tjejvättern 2022. Foto: Petter Blomberg/Vätternrundan.

Väntat antal besökare: Uppemot 26 000 cyklister samt cirka 40 000 besökare från annan ort än Motala.

Sjukvård runt evenemanget: Medicinsk expertis finns på plats i form av läkare, första hjälpare, följebilar med första förband samt hjärtstartare. Läkare finns på plats, men främst i en konsultativ roll. Framför allt används befintlig struktur och personal genom regionerna om behov uppstår.

Vanligaste vårdinsatsen: Skadade nyckelben, enklare frakturer och skrubbsår. Vanligtvis hanteras omplåstring av cyklisterna själva eller i viss mån av första hjälpare.

 

Källa: Respektive arrangör.