Bakgrunden till beslutet är att regeringen anser att det är angeläget att skapa förutsättningar för att antalet tvångsåtgärder inom den psykiatriska tvångsvården, den rättspsykiatriska vården och den statliga institutionsvården ska minska, skriver Socialdepartementet.

– Det här uppdraget är ett led i regeringens arbete med att skapa förutsättningar för en god vård, en stärkt rättssäkerhet och en ökad trygghet i vården för personer som vårdas med stöd av tvångslagstiftning, säger socialminister Jakob Forssmed (KD) i ett pressmeddelande.

SBU ska »genomföra kunskapssammanställningar om alternativa metoder och arbetssätt till tvångsåtgärder«.

Uppdraget är en konsekvens av den förstudie på samma tema som myndigheten gjort på regeringens uppdrag, och där man särskilt lyfte fram alternativ till avskiljning och fastspänning som två av de områden som SBU skulle undersöka.