Svårigheterna att rekrytera sjuksköterskor till sommaren gör att Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg väljer att låta femton sjuksköterskestudenter jobba på ett antal av ambulanserna. Ambulansförbundet och Vårdförbundet har ifrågasatt upplägget och nu ansluter sig även Svensk förening för akutsjukvård till kritikerskaran, rapporterar P4 Göteborg.

– Jag har svårt att se att man kan få ihop en tillräckligt bra kompetens för att lösa svåra problem som kan komma till ambulanserna, säger akutläkaren Frida Meyer, som samordnar föreningens arbete med prehospital vård, i en radiointervju.

Men Elisabet Hammar, verksamhetschef för ambulanssjukvården vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, betonar att studenterna har avslutat sin femte av totalt sex terminer och att de inte heller skickas på de allra allvarligaste uppdragen. Frida Meyer invänder dock att läget snabbt kan förändras.

– Även en lågriskpatient kan försämras väldigt hastigt. Exempelvis en gammal person som är trött och lite febrig kan plötsligt uppvisa tecken på blodförgiftning och väldigt snabbt bli väldigt allvarligt sjuk. Sådana saker kan vara svåra att förutsäga, säger hon.

Enligt Elisabet Hammar har man dock tittat på alla prio 2- och prio 3-larm, som studenterna kommer att åka på, för att se hur många av dessa som sedan kommer in som prio 1 istället

– Statistiken säger att det är väldigt få uppdrag, säger hon.