– Håller värmen i sig är det förenat med fara för hälsa och liv, särskilt för äldre människor. Det här är något som personalen inom äldreomsorgen behöver vara vaksamma på eftersom hälsotillståndet snabbt kan försämras, säger äldreminister Anna Tenje (M) i ett pressmeddelande.

Ministrarna ville med mötet skaffa sig en bild av förutsättningarna inför sommaren, och då med ett särskilt fokus på personalsituationen. De blev under mötet underrättade om att det strategiska beredskapsarbetet har förstärkts sedan 2018 års värmebölja, skriver Socialdepartementet i ett pressmeddelande.

Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD) påpekar att en eventuell värmebölja gör det extra viktigt att vården ges på rätt nivå. Till exempel att egenvård används när det räcker.

– Samtidigt som risken finns att belastningen ökar i och med en värmebölja kommer kapaciteten i hälso- och sjukvården att minska till följd av nödvändig semester för vårdens medarbetare. Därför är det av extra vikt att de som är i behov av vård söker och får hjälp på rätt vårdnivå, säger Acko Ankarberg Johansson i pressmeddelandet.

Läs mer:
Regeringen varnar för värmebölja