– Hälso- och sjukvården behöver utvecklas, men att flytta över ett så stort ansvarsområde till staten är inte rätt väg att gå. Vi har precis utrett ett statligt huvudmannaskap för skolan och det visade sig att det skulle ta minst 20 år och kräva nya, tunga utredningar. Vi behöver fokusera på hur hälso- och sjukvården blir bättre i nuvarande organisation, inte på att flytta huvudmannagränser, säger SKR:s ordförande Anders Henriksson (S) på organisationens hemsida.

Att SKR inte förespråkar ett statligt huvudmannaskap för sjukvården är ingen hemlighet även om organisationen gärna ser att staten tar ett större övergripande ansvar för exempelvis vårdens digitalisering. I april skickade SKR också in en skrivelse till regeringen med en rad punkter som organisationen anser att en utredning av ändrat huvudmannaskap bör ta hänsyn till.

– Det blir inte fler som arbetar i vården genom att byta huvudman. För att möta invånarnas behov av vård behöver vi arbeta mer förebyggande och hälsofrämjande, vi behöver stärka primärvården och möjliggöra mer egenvård. För att lyckas krävs en nära samverkan mellan kommun, region och stat, det sista vi behöver är en gigantisk omorganisation, säger Anders Henriksson.

Läs också:
Statlig styrning av vården – ingen självklar lösning enligt experterna