– Vi reagerar starkt mot det här. Vårdpersonalen ska inte syssla med angiveri, säger delegationens ordförande Rachel De Basso (S) till Altinget.se.

En majoritet av delegationen har beslutat att ta ställning mot att vårdpersonal ska behöva rapportera papperslösa till polisen och Migrationsverket. Delegationen arbetar nu därför fram en skrivelse där man ska begära ett undantag från de bestämmelser som nu ska utredas inom ramen för regeringspartierna och Sverigedemokraternas samarbetsavtal, Tidöavtalet.

– Vi vill att hälso- och sjukvårdspersonal undantas från anmälningsplikten. Det kommer vara vår ståndpunkt, säger Rachel De Basso (S) till webbpublikationen.

Skrivelsen från SKR ska vara klar i september och bakom beslutet står majoriteten med S, V, C och MP. Även Liberalerna har sagt ja till att medverka i framtagandet av skrivelsen, enligt Altinget.

SKR:s sjukvårdsdelegation har 13 ordinarie ledamöter och hanterar övergripande hälso- och sjukvårdsfrågor och har viss delegerad beslutsrätt från SKR:s styrelse.

Läs mer:
Majoritet i Västra Götaland säger nej till plikt att anmäla pappersösa
Skånskt borgerligt motstånd mot Tidö-punkt om att ange patienter
SD: Alla offentliganställda ska bli skyldiga att anmäla papperslösa
Vårdanställda lovar att vägra plikt att anmäla papperslösa i kampanj