Det nya stödmaterialet är en del i ett regeringsuppdrag som Socialstyrelsen fått med målet att fler ska få tillgång till naloxon. Det ska bland annat ske genom att öka kunskapen om läkemedlet som kan sättas in vid överdoser av heroin, metadon och andra opioider.

– För att fler ska få tillgång till naloxon behöver både förskrivning och kunskap öka inom hälso- och sjukvården men också inom andra verksamheter så som socialtjänsten och kriminalvården. Alla kan bidra och göra skillnad. Därför har vi tagit fram nytt informationsmaterial för de som möter användare av opioider och deras närstående, säger Gudrun Lundgren, utredare på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Stödmaterialet riktar sig till yrkesverksamma men också till dem som använder opioider och till deras närstående.

Eftersom naloxon kan häva överdoser är det viktigt att det är lätt att få tag på för dem som riskerar överdos av opioider, enligt Socialstyrelsen. Sen 2018 får även sjuksköterskor skriva ut naloxon nässprej. Läkartidningen har tidigare berättat att regionerna bör erbjuda så kallade naloxonprogram enligt de nationella riktlinjerna för vård och stöd vid missbruk och beroende. Det innebär att de ska dela ut läkemedlet naloxon till personer som är opioidberoende och i riskzonen för en överdos, i kombination med utbildning om hur motgiftet ska användas. Myndigheten utreder även om fler, som till exempel anhöriga och olika yrkesgrupper som socialtjänstpersonal och bevakningsföretag, ska kunna ge läkemedlet som häver opioidöverdoser. Men det kräver en lagändring.

Varje år dör flera hundra personer av överdoser. De flesta har tagit opioider så som heroin, metadon, morfin eller smärtstillande mediciner som tramadol.

Läs mer:
Så ska naloxon rädda fler personer vid opioidöverdoser
Dödlig överdos skedde ofta utan person nära som kunde ingripa
Naloxon ska bli tillgängligt för fler