Ellinor Lord Foto: Carl Carlbom

Ellinor Lord är ST-läkare i Visby med neurologi som sin blivande specialitet. Idén till en tavla med väntetider och information till patienterna på akuten har funnits i flera år, sedan hon jobbade på akuten under sin AT. 

– Jag upplevde att det var ett stort problem att vi inte kunde kommunicera med patienterna om väntetider och vad som pågick på akuten. Det var stressande för mig som jour, och jag upplevde att det var stressande för sjuksköterskorna och patienterna också. 

Många känner nog igen sig i scenariot: patienter sitter i timmar utan att veta vad som händer, när någon kan väntas komma, eller om de borde gå och handla något att äta. Och personalen kan eller vågar inte säga något om hur lång tid det kan ta.

Särskilt tydligt var det under pandemin, när patienterna inte skulle lämna rummen; de undvek att gå på toaletten och hade kanske inte ätit på flera timmar, berättar Ellinor Lord.

– Det kändes bara hemskt och fel att patienterna skulle ha det så på akuten, och jag led med dem när jag träffade dem sex timmar senare. Det känns som om tiden på akuten blir mycket sämre när patienterna inte får någon information från början.

Ellinor Lords lösning är ett system som hämtar information i realtid från liggaren på akuten och visar en beräknad väntetid på en skärm, som också kan nås genom patienternas mobiltelefoner. Sy­stemet berättar även hur tria­gering fungerar och om det förekommer några speciella omständigheter just då.

Ellinor Lord har tagit hjälp av sina syskon, en programmerare och en UX-designer, och tillsammans har de tagit fram en prototyp. Nästa steg vore ett pilotförsök på akuten.

– Jag har ju egentligen utformat systemet med Visby i åtanke, men det har varit svårare än jag hoppats. 

Ett par saker orsakar frågetecken som har gjort att Ellinor Lords projekt skjuts upp på obestämd tid. Det visade sig att hälso- och sjukvårdsförvaltningen höll på med ett liknande projekt, men de båda utvecklingsteamen kände inte till varandra, trots att Ellinor Lord redan tidigt i projektet fått stöd av regionens nav för innovation. 

En annan sak är att det juridiska läget är lite oklart om Ellinor Lords projekt ska ses som en del av regionens verksamhet eller om det är externt. Ellinor Lord vill att det ska vara externt, för det skulle innebära att produkten kan användas på andra sjukhus i landet. Men det kräver också ett annat regelverk än om det ska ses som en egentillverkad produkt för internt bruk.

Över lag tycker hon att det är snårigt att utveckla produkter som regionanställd. 

– Det finns jättemånga idéer som vi som jobbar på sjukhus runtom i landet har, men det är svårt och snårigt att utveckla dem vidare. Det är lite bekymmersamt att det är så komplicerat att förbättra den digitala vården. 

I framtiden delar Ellinor Lord gärna sin tid mellan att jobba kliniskt och att jobba med sin produkt. Och om Region Gotland inte nappar, kan hon tänka sig att jobba vidare med den någon annanstans. 

– Det skulle vara roligt att komma i mål med den produkten jag drömde om när jag jobbade på akuten, säger hon.