Riksrevisionen ska alltså granska om statens tillsyn av medicintekniska produkter är effektiv, med hänvisning till att »marknaden är omfattande och att statens tillsyn spelar en viktig roll för att produkterna är säkra för patienter och användare«.

Enligt Riksrevisionen finns det en underrapportering av tillbud och negativa händelser med medicintekniska produkter, vilket kan medföra att felaktiga produkter inte rättas till.

Läkemedelsverket, som är den statliga myndighet som har det främsta ansvaret för tillsynen och granskar medicintekniska tillverkare och deras produkter, välkomnar Riksrevisionens granskning.

– Den kommer att sätta ljuset på ett utmanande område, inte minst med anledning av övergång till EU-förordningarna MDR och IVDR, som kräver hårda prioriteringar och myndighetssamverkan nationellt och internationellt, säger Lena Björk, tillsynsdirektör, i ett uttalande på myndighetens webbplats.

Enligt Läkemedelsverket är »medicintekniska produkter« produkter som används inom alla delar av hälso- och sjukvården, för egenvård och i vardagen. Det kan till exempel vara kompresser, kontaktlinsprodukter, sprutor, kanyler, medicinska programvaror och appar, infusionsaggregat och pumpar för läkemedelstillförsel.

Läs också:
Riksrevisionen i ny rapport: Brister kring tillsynen av läkemedelshandel