– Antalet barn och unga som söker hjälp hos BUP är fler än någonsin. Därför måste det bli enklare att som ung eller förälder söka och få hjälp vid psykisk ohälsa. (…) Med det nya BUP-sjukhuset kan regionen öka antalet vårdplatser och samtidigt samla flera kompetenser, säger Charlotte Broberg (M), vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden, i ett pressmeddelande.

I lokalerna kommer barn- och ungdomspsykiatrin rymmas, liksom beroendevård (Maria ungdom) och ätstörningsvård. Även en ny akutmottagning för BUP och Maria ungdom kommer att finnas. Med det nya BUP-sjukhuset kommer antalet vårdplatser att öka från dagens 85 till 100, med möjlighet att utöka med ytterligare 20-30 platser.

Fyra olika alternativ har utretts för det nya sjukhuset; två på Sankt Görans sjukhus, ett på Södersjukhuset och ett i Solna, skriver Dagens Medicin. Av dessa föll dock valet på Karolinskas gamla huvudblock i Solna.

Det nya sjukhuset ska stå klart 2026.