Apotekens lagerhållning handlar om patientsäkerheten och krisberedskapen, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD) i ett pressmeddelande där hon motiverar beslutet

– I dag finns en större sårbarhet i försörjningen av läkemedel än tidigare och det är viktigt att vi har kontroll över vår förmåga att hålla lager av läkemedel efter behov, säger Acko Ankarberg Johansson.

Det mått regeringen vill att TLV utgår ifrån är direktexpedieringsgraden, vilket mäter hur stor andel av öppenvårdsapotekens kunder som får med sig alla sina förskrivna läkemedel vid det tillfälle då de efterfrågas.

Regeringen tänker sig att återkommande uppföljningar av detta mått, både vid fysisk handel i butik och vid e-handel, gör det möjligt att bättre bedöma apotekens förmåga att leverera läkemedel. TLV:s arbete blir nu att ta fram en metod som gör att man kan använda sig av måttet på regelbunden basis.

En tidigare mätning som TLV genomförde 2019 visade att 85 procent av alla kunder fick alla sina läkemedel expedierade direkt, vilket Socialdepartementet bedömer är en nedgång sedan 2015.

Läs också:
Läkemedelsverket utreder problem med läkemedelsförsörjning
Bristen på läkemedel i fokus för europeiska läkemedelsmyndigheter