»Beslut som gör ont i hjärtat.« Så beskriver biträdande sjukhusdirektör Anders Kullbratt åtgärderna. Foto: Västra Götalandsregionen

NU-sjukvårdens akutmottagning på Norra Älvsborgs länssjukhus, Näl, behöver kraftiga åtgärder för att klara bemanningen från nästa vecka och en månad framåt. Under vecka 27–30 kommer en ambulansresurs att dras in för att omfördela personal till akuten. Dessutom kommer sjuksköterskor att behöva flytta redan beviljad semester till efter vecka 30. Den tredje åtgärden som sjukhuset tvingats till är att stänga intermediärvårdsavdelningen under samma period.

I ett pressmeddelande kallas åtgärderna för »tuffa beslut« för att klara bemanningen och för att undvika ytterligare neddragningar på akuten.

– Det här är beslut som gör ont i hjärtat, och vi kan inte utesluta negativa konsekvenser i andra delar av sjukhuset, säger Anders Kullbratt, biträdande sjukhusdirektör, i pressmeddelandet.

Förra sommaren var också svår för sjukhuset som av och till befann sig i stabsläge. Inflödet till akuten var högt och vårdplatserna få, vilket skapade överbeläggningar och långa väntetider.

Under den senare delen av sommaren bad Johan Klaar, läkarnas huvudskyddsombud inom NU-sjukvården, Arbetsmiljöverket att ingripa på grund av läkarnas tuffa situation.

Sjukhusdirektör Björn Järbur såg brist på sjuksköterskor som det största problemet, och han bedömde utsikterna att rekrytera tillräckligt många som små. I stället behövdes nya sätt att arbeta och en sommarplanering som var spikad redan under våren.

Men nu behövs likväl sena och kraftiga åtgärder på grund av »oväntade uppsägningar och sjukskrivningar«. Detta trots flera åtgärder såsom uppgiftsväxling mellan professioner (task-shifting), fler semesterperioder och ett nytt primärvårdsteam.

– Men i det här läget räcker de åtgärderna inte till, tyvärr, och därför behöver vi få hjälp från resten av sjukhuset, säger Bengt Asplén, verksamhetschef på akutmottagningen.

Läkartidningen har sökt Västra Götalands läkarförening för en kommentar.

Läs även:
NU-sjukvårdens direktör: Fler läkare behöver jobba helg 
Akuten på NÄL anmäld igen 
Skillnader i regionernas syn på beredskapslägen inom sjukvården