Detaljstyrning, tystnadskultur och ett alltför snävt fokus på ekonomi. Så kan kritiken mot Per Mattssons ledarskap sammanfattas, enligt det öppna brev från över 180 anonyma medarbetare som nyligen skickades till sjukhusdirektör Björn Zoëga. Brevskrivarna hade då nåtts av beskedet att Per Mattsson, som hittills varit tillförordnad, var föreslagen som ny permanent chef för tema hjärta, kärl och neuro (HKN), och med sin skrivelse ville de försöka stoppa tillsättningen. Läkarföreningen och Vårdförbundet kallade också till förhandling om chefstillsättningen, där de ställde sig oeniga till arbetsgivarens förslag. Men i förra veckan stod det klart att Per Mattsson, trots kritiken, utsetts till ny temachef.

– Vissa har reagerat med bestörtning på beskedet, andra har resignerat. De hade inte förväntat sig att ledningen skulle lyssna, säger en anonym specialistläkare på HKN.

Läkartidningen har talat med flera läkare som är kritiska till Per Mattssons ledarskap, varav två medverkar i denna artikel. Ingen av dem har dock velat framträda med sitt namn av rädsla för repressalier.

– Om man är rädd om sin position tystnar man. Ställer man en fråga om till exempel resurser eller förändringar kan man få två, tre motfrågor om ens eget omdöme eller ens egen arbetskapacitet. I stället för att besvara frågan kontrar han med motfrågor för att underminera frågeställaren, säger en annan kollega.

»Micro management« och effektiviseringsiver uppges vara ett annat problem med Per Mattssons styrning.

– Han lägger sig i detaljer och kör över första och andra linjens chefer, samtidigt som han hela tiden vill pressa ut mer ur medarbetarna. Han tror att han effektiviserar, men i själva verket försämrar han bara arbetsmiljön. Folk börjar springa fortare och fortare, och till slut får man nog och byter jobb.

Men bilden delas inte av alla. Peter Svenarud är verksamhetschef för thoraxkirurgin:

– Jag känner inte alls igen det här med tystnadskultur och rädsla för repressalier. Jag har en väldigt rak och öppen dialog med Pelle och har aldrig känt någon tvekan där. Jag har inte heller fångat upp någon som helst kritik när jag frågat mina kollegor på thoraxkirurgen, säger han.

Inte heller förstår Peter Svenarud kritiken mot detaljstyrningen. Däremot har han viss förståelse för synpunkterna kring det ekonomiska fokuset.

– Pelle vill ha ordning på ekonomin och det där kanske kan tolkas på olika sätt. Men jag tycker att det handlar om att ta ansvar för verksamheten, säger han.

Per Mattsson har haft olika chefsbefattningar på Karolinska universitetssjukhuset i sexton år, de senaste åren som chef för tema akut och reparativ medicin. Sedan 2021 har han dessutom varit tillförordnad chef för tema hjärta, kärl och neuro. Men på golvet har missnöjet vuxit och läkarföreningen har bland annat pekat på förra årets medarbetarundersökning, med låga förtroendesiffror för Per Mattsson i läkargruppen på de båda temana. Av 586 svarande (en svarsfrekvens på 65 procent), har 287 läkare skattat sitt förtroende för Per Mattsson som en etta eller tvåa. Enligt läkarföreningen har dock flera medarbetare vägrat att svara på enkäten av rädsla för att kunna identifieras i resultatet. De båda anonyma läkarna tror också att resultaten är väl optimistiska.

– Jag känner själv till personer som inte har vågat skriva sina åsikter av rädsla för att det ska uppdagas vilka de är. Så de här siffrorna är sannolikt ett »best case scenario«, säger en av dem.

Men sjukhusdirektör Björn Zoëga tycker inte att siffrorna sticker ut negativt.

– Man kan skära medarbetarundersökningen på flera sätt. Om man tittar på läkargruppen får man en bild, tittar man på alla medarbetare är bilden en annan, säger han.

Sjukhusdirektör Björn Zoëga. Foto: Karolinska universitetssjukhuset

Björn Zoëga beskriver Per Mattsson som en erfaren ledare och han gör tolkningen att mycket av de hårda orden som riktats mot honom är kopplade till det omfattande förändringsarbete som han har drivit igenom.

– Det är ofta temachefen eller funktionschefen som får ta mycket av kritiken när vi har behövt göra både stora och smärtsamma förändringar, säger han.

Men av läkarna har hälften gett Per Mattsson en etta eller tvåa i betyg. Är det ett bra resultat, tycker du?

– Om det finns ett problem med att temachefen inte har läkarnas förtroende är det någonting som vi behöver jobba med i efterföljden av de förändringar som vi har gjort.

Kritiken i det anonyma brevet vill Björn Zoëga dock inte uttala sig om.

– Det blir väldigt svårt att kommentera sådana brev, för vem som helst hade kunnat skriva det utan att det ligger något bakom det.

Varför skulle man göra det?

– Det vet jag inte. Men det finns inte samma tänk bakom anonyma brev som när man har personer som ligger bakom.

Tystnadskultur är dock ingenting som sjukhuset accepterar, säger Björn Zoëga.

– Vi vill ha en öppen och bra dialog om allt. Sjukhuset har en mängd processer för att fånga upp kränkningar, bland annat ett visselblåsarsystem, men det verkar som att vi får informera mer om det.

Per Mattsson avböjer via presstjänsten att kommentera.

Läs också: Personal på Karolinska kritiserar föreslagen temachef i öppet brev