Möjligheten för utländska läkare att betala för att genomgå informell specialistutbildning i Sverige har funnits sedan 1980-talet, men numera är det endast Skånes universitetssjukhus och Sahlgrenska universitetssjukhuset som erbjuder ett sådant upplägg, ett så kallat »specialist medical training program« (SMTP). Men i det certifikat som utfärdas av Socialstyrelsen efter utbildningen har en ändring vållat bekymmer, rapporterar Dagens Medicin. Tidigare intygades att läkare hade specialistkompetens. Det ordet har strukits till förmån för en formulering om att läkaren genomgått »postgraduate training«, vilket uppges sända signaler om en lägre kompetensnivå än andra som har genomgått motsvarande utbildning i andra länder. Socialstyrelsen gjorde ändringen för att undvika förväxling med de formella specialistkompetensbevisen som kräver svensk legitimation.

– Vi vill bara att certifikaten ska intyga att vi har genomgått en hel specialistutbildning – inte att vi bara har gått »postgraduate training«, för i engelsktalande länder kan det betyda att man bara delvis klarat utbildningen, säger Ahmed Badri från Saudiarabien som har gått SMTP-programmet i Skåne, till Dagens Medicin.

Han säger sig ha vänner från programmet som haft stora problem att få sina svenska certifikat accepterade.

– Det handlar om ambitiösa människor vars hela karriärer försvåras allvarligt. I första hand tycker jag vi har en moralisk skyldighet att leva upp till det som vi har sagt och det som läkarna har förväntat sig av oss när de kommit hit, säger Per Ola Kimblad, biträdande förvaltningschef på Skånes universitetssjukhus.

Företrädare för SMTP-utbildningarna hoppas nu på hjälp från regeringen för att specialistkompetensen tydligare ska framgå av certifikaten. Enligt Per Ola Kimblad arbetar man just nu med att ta fram ett förslag på hur ett kompletterande dokument till Socialstyrelsens intyg skulle kunna se ut.