– I en situation där vi har stora möjligheter att hjälpa människor med många sjukdomar, har vi samtidigt en lagstiftning där detta inte alltid är möjligt, sa Lina Nordquist, Liberalernas gruppledare, vid en presskonferens på onsdagsmorgonen.

Regeringen och samarbetspartiet Sverigedemokraterna framhåller att kommunerna har ett stort ansvar för den äldre delen av befolkningens hälsa, men att lagen inte tillåter att de anställer läkare. Det vill man nu ändra på.

En ny utredning ska se över hur den medicinska kompetensen kan stärkas, lägga fram förslag på hur ett system med medicinskt ansvarig läkare kan utformas, hur tillgången på läkare i kommunal vård allmänt kan stärkas, och hur det kan bli mer attraktivt att arbeta i kommunal sjukvård.

Den här utredningen bottnar i överenskommelsen mellan samarbetspartierna, det så kallade Tidöavtalet. Men frågan har stötts och blötts länge. Och inom läkarkåren har den vållat debatt.

I exempelvis Läkarförbundets fullmäktigemöte 2020 lades flera motioner om kommunalt anställda läkare, vilket ledde till en livlig debatt. Det landade i att Läkarförbundet skulle verka för att alla kommuner skulle ha en medicinskt ansvarig läkare.

Men en stor del av kommunerna är skeptiska. I en enkät från Läkartidningen till kommunstyrelsernas ordförande i samtliga Sveriges 290 kommuner förra året, uppgav hälften av de strax över 100 svarande att de inte vill anställa läkare för kommunens läkarinsatser.

Kommunala läkare har testats i Stockholm och Örebro. Båda kommunerna är tveksamma. Och Stockholms läkarstrateg avrådde andra kommuner från att anställa läkare, och föreslog i stället att regionerna anställde medicinskt ansvariga äldrevårdsläkare.