Kortvarig snuva eller feber, dålig sömn och annat som normalt inte har hög prioritet på vårdcentralen. Det är exempel på åkommor bakom ett ökat söktryck hos vårdcentralerna som tillhandahåller digital mottagning.

SVT Nyheter har skickat en enkät till 500 slumpmässigt utvalda vårdcentraler i landet. Av dessa svarade hälften, 251.

Tre av fyra noterar att möjligheten till digitala besök har skapat en ökad efterfrågan på vård för lättare besvär, och enligt SVT upplever en stor majoritet detta som ett problem.

I en intervju i SVT:s Morgonstudion, berättar Jesper Salén, ST-läkare i allmänmedicin på en vårdcentral som drivs av Kry, att det ibland finns orimliga förväntningar hos patienterna.

– Det är tidsaspekten, att man varit förkyld en kort tid och behöver medicin, vilket vi inte har mot förkylningar. Men också saker som inte är medicinska, till exempel dåliga arbetsmiljöer som har stressat en patient, saker som vi läkare inte är utbildade att ta hand om.

Det är många patienter som får ses som något yngre som söker vård på det sättet. Enligt enkäten är 18–40-åringar de som återkommande visar ett »problematiskt sökmönster«. En del vårdcentraler beskriver patienters beteenden som att de »shoppar runt« bland vårdgivarna till de får den vård de vill ha.

Marina Tuutma, ordförande i Svenska distriktsläkarföreningen, säger att de lägre trösklarna för att nå sjukvården i slutändan kan tränga undan patienter i större behov av vård, om vårdcentraler avsätter resurser specifikt till digital vård.

– Det här innebär att färre kan jobba med den fysiska vården, dit de svårast sjuka oftast vänder sig, säger hon till SVT.