Västra Götalandsregionens regionfullmäktige beslutade i går, den 13 juni, att fastställa det rödgröna regionstyrets förslag till budget för 2024, en budget som innebär att man räknar med ett stort underskott. VGR-ledningen räknar i ett pressmeddelande upp flera utmaningar som regionen står inför de närmaste åren. Det handlar om bland annat om kraftigt stigande pensionskostnader under de närmaste två åren, men också om kompetensförsörjningen, sjukhusens underskott, klimatomställningen och krisberedskapen.

»Västra Götalandsregionen har haft goda ekonomiska resultat de senaste åren vilket gett en förbättrad finansiell kapacitet. Det möjliggör underbalansering av budgeten 2023 och 2024 för att möta den tillfälliga och kraftiga ökningen av pensionskostnaderna«, skriver den rödgröna ledningen i sitt budgetförslag.

Regionpolitikerna arbetar dock för att redan 2025 kunna budgetera för överskott och nämner flera åtgärder för att öka intäkterna och minska utgifterna. Till exempel förbereds en höjning av patientavgifterna och en minskad administration samt effektivare inköp. Samtidigt ska regionen satsa på konkurrenskraftiga löner. Budgeten innehåller inga förslag på förändrad skattesats.

Under regionfullmäktiges sammanträde rapporterades också att detta år ser ut att sluta sämre än budgeterat. Helårsprognosen för 2023 beräknas i den senaste delårsrapporten till minus 2,7 miljarder kronor, vilket är 840 miljoner kronor lägre än budget.

Västra Götalandsregionen hade i sin budget för 2023 fördelat 48,2 miljarder kronor till hälso- och sjukvården.

Läs mer:
Regionerna blöder pengar – SKR kräver att staten agerar snabbt
Så vill ledningen på Sahlgrenska universitetssjukhuset miljonsparar