Läkare i världen erbjuder samtalsstöd, juridisk rådgivning och läkarbesök till den som befinner sig i Sverige och är i behov av avgiftsfri vård. Organisationen har mottagningar för papperslösa, asylsökande, EU-medborgare och tredjelandsmedborgare utan sjukförsäkring samt flyktingar under massflyktsdirektivet i Luleå, Umeå, Östersund, Uppsala, Örebro, Stockholm och Malmö.

Hösten 2022 startade Läkare i världen en »satellitmottagning« i Helsingborg. Nu rapporterar Sveriges Radio P4 Malmöhus att mottagningen i Helsingborg blir permanent, då allt fler som inte har rätt till subventionerad vård i Sverige har sökt sig dit sedan starten för ett drygt halvår sedan.

– Helsingborg är den stad efter Malmö som tar emot flest asylsökande och flest personer som omfattas av massflyktingdirektivet, och det är främst den gruppen som ökar på grund av kriget i Ukraina, säger Joakim Månsson Bengtsson, regional samordnare för Läkare i världen till radion.