Problematiken framgår av 15 avvikelserapporter från anställda i regionen.

Svårigheterna med att överföra EKG har bedömts utgöra risker för vårdskador hos patienterna. Exempelvis har det inte fungerat att fylla i patientens personnummer i systemet för att informera sjukhuset i god tid om patientens tillstånd. I ett av fallen har ambulanspersonalen tvingats lösa situationen genom att fota av EKG:t för att därefter skicka det till läkarens mobiltelefon.

I en av rapporterna redogör anmälaren för att det är ett ”känt bekymmer från organisationen”. Rapporterna har granskats av Region Halland och bedömdes i juni som hanterade.

Tekniken som används har även anmälts av regionen till Läkemedelsverket.