Lokalerna som Åre hälsocentral huserar i ska renoveras. Det beskedet från fastighetsägaren fick – tillsammans med Ivo:s delgivande att Östersunds sjukhus inte säkerställt att sjukhuset har disponibla vårdplatser utifrån det faktiska behovet – Kerstin Norrbin, verksamhetschef för nära vård i Åre, Krokom och Strömsund att tänka till.

– Vi har redan ett akutuppdrag och det föll sig naturligt att fundera över vad den omställning till nära vård som vi är mitt uppe i egentligen betyder, och hur vi skulle kunna utveckla verksamheten genom att använda de resurser vi redan har. Faktum är att vi redan nu fungerar som en närakut, säger Kerstin Norrbin till Läkartidningen.

Kanske skulle det gå att komplettera verksamheten med ett antal vårdplatser för att exempelvis bespara vissa patienter den långa resan till Östersund?

Idén om att göra Åre hälsocentral till sjukhus ligger helt i linje med regionens planer på att flytta viss specialistvård från Östersunds sjukhus till länets primärvårdsenheter, och de inplanerade renoveringarna öppnade plötsligt möjligheter att anpassa lokaler och arbetssätt till sjukhusnivå.

– Det handlar inte om en expansion, i ordets bemärkelse, utan om att se hur vi kan smälta samman resurser, tillgångar och vårdbehov på ett optimalt sätt, förklarar Kerstin Norrbin.

Årebygden ställer speciella krav på vården. Karaktären på hälsocentralens uppdrag är speciell, eftersom man utöver allt man normalt möter i primärvården även bedriver akutvård med omfattande omhändertagande av olika skid- och cykelskador. Området är också inne i en expansiv fas, där satsningar görs för att bedriva året runt-turism.

Planeringen för omställning till sjukhus startade, som Kerstin Norrbin, uttrycker det »i rätt ände«, med en medborgardialog, och i diskussion med medarbetarna på enheten. I den kom fysisk tillgänglighet och ett bredare vårdutbud som kan minska behovet av resor till Östersund högt på önskelistan.

Nu inleds inom kort en förstudie tillsammans med personalen. Målet är att Åre hälsocentral i slutet av 2024 ska omvandlas till ett sjukhus som erbjuder dygnet runt-verksamhet med öppenvård, akutsjukvård och sluten vård vid ett antal vårdplatser.

Kerstin Norrbin vill också kunna erbjuda patienterna egenmonitorering i hemmet i större utsträckning.

– Exakt hur projektet utvecklas får vi se, men jag hoppas att vi törs tänka annorlunda och konkret kring vad omställningen till nära vård ska innebära för vår del. Förhoppningsvis kan vi bli föregångare, säger hon.