I Socialstyrelsens uppdrag ingår att »stödja implementeringen av de åtgärdskoder för registrering av cancerbehandling som tagits fram för att möjliggöra framtida uppföljning av cancerrehabiliteringen i olika delar av landet«. Detta uppger regeringen i ett pressmeddelande.

– Genom att kartlägga cancerrehabilitering och uppmärksamma vikten av att registrera rehabiliterande insatser kan vi skapa förutsättningar för att möta behovet av en stark och jämlik rehabiliteringvård i hela landet, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson, i pressmeddelandet.

Regeringen ger även ett uppdrag till en annan myndighet, Läkemedelsverket. Detta uppdrag handlar om medicinteknisk utrustning som används vid diagnostisering och behandling av cancer med särskilt fokus på strålbehandling. Det består bland annat av en tillsynsinsats och syftet är »att långsiktigt och fortsatt säkerställa säkra medicintekniska produkter vid diagnostik och behandling av cancer«.

– Regeringen arbetar intensivt för att cancer- och barncancervården, inklusive rehabiliteringvården, ska utvecklas och förstärkas. Strålbehandling är en av de primära behandlingsmetoderna av cancer och en viktig del av cancervården. Därför måste vi säkerställa att vi har tillgång till säker medicinteknisk utrustning för detta, säger Acko Ankarberg Johansson, i ett pressmeddelande om uppdraget.

I detta pressmeddelande konstateras även att »svensk strålbehandling har tappat mark i sitt arbete med strålbehandling jämfört med de nordiska grannländerna«, något som Läkartidningen tidigare berättat om.