En majoritet av landets regioner har fortsatt brist på specialistläkare inom barn- och ungdomspsykiatri visar en kartläggning som presenterades av Socialstyrelsen i början av året. Den akuta bristen på specialister leder för Norra Älvsborgs länsjukhus till att barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, tvingas hålla sina vårdplatser för patienter som behöver heldygnsvård stängda under fyra veckor i sommar.

– Jag är den första att beklaga att vi kommit till den här situationen. Det är inte med lätt hjärta vi vandrar ner längs den här vägen, men vi kan inte driva slutenvård inom specialistvården utan specialistläkare, säger Lars Ahngnell, verksamhetschef för BUP i NU-sjukvården till Läkartidningen.

Avdelning 28 på NÄL har sex vårdplatser för barn och ungdomar upp till 18 år som behöver tillgång till specialistläkare dygnet runt. Under fyra veckor i sommar (30–33) kommer avdelningen att kunna bedriva förstärkt dagvård med mobila uppföljningar, medan patienter som bedöms vara i behov av inläggning kommer att få vård på Sahlgrenska universitetssjukhuset (vecka 30 och 32) respektive Södra Älvsborgs sjukhus (vecka 31 och 33).

– Läkarbristen ett nationellt men även regionalt problem, och vi har nog inte haft mer problem här än på andra håll i regionen. Vi har nu gått från ett oerhört ansträngt läge till att inte kunna bedriva vår verksamhet på ett patientsäkert sätt. Därför var vi helt enkelt tvungna att kasta in handduken, säger Lars Ahngnell, som i det akuta läget inom den egna verksamheten är glad över att ha fått stöd från andra enheter inom regionen, som kan erbjuda de sängplatser de inte kan erbjuda.

Sjukhuset har känt av läkarbristen i åratal och därför försökt vara ute i god tid för att lösa bemanningen till sommaren.

– Men i år har vi inte ens fått svar på våra bemanningsavrop, säger Lars Ahngnell.

Med tanke på den allmänna bristen på specialister inom barn- och ungdomspsykiatrin: Hur ser läget ut till hösten?

– Om vi kan stabilisera läkarbristen så räknar vi med att ha vårt akuta uppdrag kvar. Vi har nu haft den här akuta situationen till sommaren, men vi är redan igång med att försöka få till det så gott det går med stöd inom vår förvaltning.

Lars Ahngnell förklarar också att man inom verksamheten jobbar strategiskt med utbildning av sina ST-läkare, och några förväntas bli färdiga specialister i början av nästa år.

– Barnpsykiatri är en både fantastisk och komplex specialitet, och trots läkarbrist har vi kunnat erbjuda en generös studietid för våra ST-läkare. Samtidigt är den här läkargruppen en lättrörlig massa, konstaterar han.