Ungefär samtidigt som pandemin bröt ut startade forskare vid Karolinska institutet och Danderyds sjukhus den så kallade COMMUNITY-studien, som Läkartidningen har rapporterat om vid ett flertal tillfällen. Under studiens gång har över 2 000 medarbetare vid sjukhuset provtagits regelbundet. Nu publiceras resultat från höstens två delstudier. Forskarna har bland annat visat att antikroppar i luftvägarna kunde kopplas till en halverad risk för infektion med de nya omikronvarianterna (BQ.1), men också att vaccinet inte innebär någon ökning av skyddande luftvägsantikroppar.

– Resultaten från dessa två studier understryker vikten av fortsatt utveckling av nya vaccin som kan generera ett robust immunsvar i luftvägarnas slemhinnor och skydda mot infektion med luftvägsvirus. Skydd mot svår sjukdom är vaccinets primära ändamål, men skydd mot infektion och därmed smittspridning är också viktigt, inte bara nu utan också inför kommande pandemier orsakade av luftvägsvirus, säger Charlotte Thålin, biträdande överläkare och ansvarig forskare för studien, i ett pressmeddelande.

Resultaten har nyligen publicerats i The Lancet Infectious Diseases och The Lancet Microbe.

Läs också:
Studie: Antikroppar i luftvägar tycks skydda mot omikroninfektion
Var femte vårdmedarbetare smittad kort efter den tredje vaccindosen
Studie: Antikroppar kvar ett år efter lindrig covid