Förra året kunde Läkartidningen rapportera att det under 2021 anmäldes fler fall av fästingöverförd virusorsakad hjärninflammation, TBE, än någonsin tidigare. Enligt Folkhälsomyndigheten var antalet anmälda fall då 533 – en fördubbling jämfört med året innan.

I år har ett nytt rekord noterats, skriver Dagens Nyheter. I Stockholms län rapporterades 5 fall av TBE i maj och 21 fall i juni, totalt 26 fall. Enligt tidningen konstaterar Folkhälsomyndighetens utredare dock att det är för tidigt att redan nu säga något om huruvida vi, när 2023 års fästningsäsong summeras, kommer att notera fler eller färre fall jämfört med tidigare år.

Samtidigt som Stockholms län uppvisat rekordmånga fall av TBE har det under samma period (till och med juni i år) inte registrerats något fall av TBE från Dalarna och norrut.

Anledningen till den kraftiga uppgången i antalet TBE-fall 2021 ansågs ha att göra med gynnsamma väderförhållanden i kombination med fler sorkar och skogsmöss. Även nu pekar Folkhälsomyndigheten på att såväl vädret som antalet smågnagare påverkar storleken av fästingpopulationen olika år.

TBE leder som bekant till en hjärninflammation med hög feber, svår huvudvärk och ibland kramper och förlamningar. Hos upp till 30 procent av de drabbade ses långdragen (ibland bestående) uttalad trötthet, minnesstörningar och liknande symtom. Bestående förlamningar kan förekomma, men är ovanliga. Dödsfall är mycket sällsynt.

Folkhälsomyndigheten utreder för närvarande om vissa grupper ska rekommenderas vaccination mot TBE. Utredningen ska preliminärt vara klar under 2023. Om vaccination rekommenderas kommer vaccinationerna inte automatiskt att bli kostnadsfria för den enskilde, skriver Folkhälsomyndigheten. Det är upp till regionerna att besluta om invånarna ska erbjudas vaccination mot TBE (och eventuella patientavgifter).

Frågan är dock vad en nationell rekommendation om vaccination får för konsekvenser. TBE-vaccinet är nämligen slut på många platser i Sverige, samtidigt som efterfrågan på vaccin varit stor, enligt ett inslag i Sveriges Radio Klartext.

Läs också:
Fördubbling av antalet TBE-fall 2021