Det är efter rapporter om att tre isländska patienter drabbats av självmordstankar eller självskadebeteende efter att ha använt de så kallade GLP 1-analogerna Ozempic (semaglutid) och Saxenda (liraglutid) som EMA:s säkerhetskommitté PRAC har inlett en granskning. Ozempic (semaglutid), är godkänt för behandling av typ 2-diabetes, men har även fått stor uppmärksamhet som viktminskningsbehandling. Saxenda är godkänt för fetmabehandling.

Hittills har EMA tagit emot runt 150 liknande rapporter, uppger myndigheten på sin sajt.

– Det är inte särskilt många med tanke på att cirka 20 miljoner patienter hittills har fått läkemedlen för antingen behandling av typ 2-diabetes eller övervikt. Vi har fått in två svenska rapporter om misstänkt biverkning i form av självmordstankar, säger Ulla Wändel-Liminga, som är vetenskaplig ledare för läkemedelssäkerhet vid Läkemedelsverket, och svensk delegat i PRAC till Dagens Nyheter.

Det är fortfarande oklart om om de rapporterade fallen faktiskt har en koppling till själva behandlingen, understryker EMA.

Ulla Wändel-Liminga påpekar bland annat att liraglutid även finns i Victosa, som är godkänt för behandling vid typ 2-diabetes sedan 2009. Och att det hittills inte kommit några signaler om självmordstankar hos diabetespatienter som tagit Victosa.

– Det verkar främst vara patienter som har fått medlen med samma innehåll, men mot fetma som har rapporterat självmordstankar. Därför kan man misstänka att det inte är läkemedlet i sig som leder till psykisk ohälsa, utan den bakomliggande sjukdomen. Det är en viktig faktor som ingår i den utredning som nu görs, säger Ulla Wändel-Liminga.

EMA uppger att granskningen, som till att börja med gällde Ozempic, Saxenda och Wegovy, ett läkemedel som också innehåller semaglutid men är godkänt för viktminskning, nu utökats till att omfatta även andra GLP 1-analoger. Granskningen ska vara klar i november i år.

Läs också:
De nya fetmaläkemedlen som alla väntat på
Experter: Nya effektiva fetmaläkemedlen ingen »quick fix«