Prislappen på 5 miljoner kronor för konsulttjänsterna är motiverad, uppger regionrådet  Helén Eliasson (S) för Sveriges Radio P4 Sjuhärad:

– Åtgärdsplanerna som sjukhusen tagit fram har inte gett effekt. Vi behövde helt enkelt ta in mer kunskap och mer erfarenheter. Om det är försvarbart beror ju på vad får vi för effekt på det här, och det kan vi först i efterhand utvärdera. Vi behöver spara 1 miljard kronor, och de ska hjälpa oss se hur vi kan vända en utveckling där sjukhusen år efter år har en situation där ekonomin inte går ihop.

Läkartidningen har i flera omgångar rapporterat om de ekonomiska problem Västra Götalandsregionen brottas med, och de konsekvenser de omfattande sparbehoven för med sig.

I juni skulle exempelvis beslut tas om framtiden för Skaraborgs sjukhus, men de förväntade ödesbesluten för sjukhusen i Lidköping och Mariestad hänsköts då till regionens operativa hälso- och sjukvårdsnämnd som i sin tur skickade vidare frågan till den strategiska nämnden som ska behandla ärendet i slutet av augusti. Det man skulle ha fattat beslut om var förslag om att samtliga mottagningar i Mariestad ska försvinna medan Sjukhuset i Lidköping riskerar att bli av med akutmottagning och intensivvårdsavdelning.

På Sahlgrenska universitetssjukhuset har det växande underskottet lett till att ett 50-tal administrativa projekt antingen stoppats direkt eller utreds inför eventuella beslut om avslut. Ett minus på 537 miljoner kronor redovisades samtidigt i juni 2023, vilket motsvarar 6,2 procent av omsättningen.

Antalet akutoperationer vid sjukhuset har ökat och antalet remisser in till sjukhuset har på årsbasis gått upp med 7 procent, samtidigt som personal- och pensionskostnaderna ökar. Allt detta frestar på ekonomin och aviserade sparåtgärder har beskrivits som oundvikliga, vilket Läkartidningen tidigare rapporterat.

Läs också:
Ytterligare nämnd får Skas på bordet
Här är projekten som stoppas på Sahlgrenska universitetssjukhuset