Den 13 juli meddelade NU-sjukvården i ett pressmeddelande att den akuta bristen på specialistläkare inom barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, vid Norra Älvsborgs länsjukhus gör att man tvingas hålla sina vårdplatser för patienter som behöver heldygnsvård stängda under fyra veckor i sommar.

Lars Ahngnell, verksamhetschef för BUP i NU-sjukvården, kommenterade beslutet i Läkartidningen:

– Jag är den första att beklaga att vi kommit till den här situationen. Det är inte med lätt hjärta vi vandrar ner längs den här vägen, men vi kan inte driva slutenvård inom specialistvården utan specialistläkare.

Läkartidningen har nu nått Emelie Hultberg, ordförande i Västra Götalands läkarförening. Hon kommenterar beslutet i ett mejl: »Överlag är det ju precis som Lars säger. Det är i grunden ett välkänt problem att verksamheten har haft svårt att behålla och rekrytera läkare sedan flera år tillbaka. Detta har ledningen och lokalt skyddsombud haft en nära dialog kring under flera års tid. Tyvärr har åtgärderna inte varit tillräckliga vilket gör att man nu inte kan upprätthålla läkarbemanningen för att klara slutenvården«.

»Vi upplever framför allt att beslutet om att läkare från SU respektive SÄS ska bistå i NU-sjukvården kom väldigt sent«, skriver Emelie Hultberg, och fortsätter: »Problemet har varit känt sedan i april och vi hade gärna sett att en lösning kom på plats innan semestrarna inletts. Det har skapat oreda i de verksamheterna i en redan skört planerad sommarbemanning. Här hade man kunnat ha en bättre regional samordning«.