I förra veckan stod det klart att NU-sjukvården behövde fatta »tuffa beslut« för att klara av akutverksamheten i sommar efter uppsägningar och sjukskrivningar på akuten i Trollhättan. De tre intermediärvårdplatserna hålls stängda vecka 27–30, personal har behövt flytta sin semester och en ambulansresurs har dragits in under samma period. Förändringarna rör primärt sjuksköterskor och undersköterskor.

Åtgärderna samverkades fackligt samma dag som informationen gick ut till medarbetarna, berättar Emelie Hultberg, ordförande Västra Götalands läkarförening, för Läkartidningen. Föreningen har, genom den fackliga centralorganisationen Saco, samt Kommunal och Vårdförbundet, förklarat sig oenig med arbetsgivaren i frågan.

Åtgärderna är inte tillräckligt riskbedömda ur arbetsmiljöperspektiv eller analyserade ur patientsäkerhetssynpunkt, skriver Emelie Hultberg till Läkartidningen. Hon anser att den typen av snabba beslut kan påverka arbetsmiljön negativt och skadar förtroendet för sjukhusledningen.

»Vi menar att den mycket sköra bemanningssituationen på akutmottagningen har varit känd sedan en längre tid tillbaka och att man från arbetsgivarhåll borde ha kunnat vidta åtgärder i ett tidigare skede som inte blir så här panikartade«, skriver hon.

Sjukhusdirektör Björn Järbur säger till Läkartidningen att den indragna ambulansresursen definitivt riskanalyserats och riskbedömts. När det gäller intermediärvårdplatserna är det en funktion som man egentligen inte haft på två år, utan de bemannades först i juni.

– Vi är tillbaka i det läget vi var i, innan den 12 juni. Ur den aspekten är det ingen skillnad jämfört med hur det har varit tidigare, säger Björn Järbur till Läkartidningen.

Beslutet om åtgärderna kom tätt inpå att de behövde tas i bruk. När det gäller kritiken om att sjukhusledningen borde ha kunnat ha mer framförhållning, påminner Björn Järbur om att sjukhuset i Trollhättan haft mycket tid i beredskapsläge efter tidigare bemanningsproblem. Dessutom fick man några sena uppsägningar och sjukfrånvaro på det.

– Det var en situation som var okänd fram till för några veckor sedan, säger Björn Järbur och fortsätter:

– Vi har ju inte extraresurser som står och väntar där luckorna uppkommer.

Bemanningsläget är tufft varje sommar numer. Förra sommaren bedömde Björn Järbur utsikterna att rekrytera fler sjuksköterskor som relativt små. I stället skulle man behöva arbeta på nya och smartare sätt.

De senaste två åren har man också arbetat med flera förändringar – såsom höjda löner, task-shifting och karriärutveckling. Ett framtida projekt på sjukhuset är dessutom att helt och hållet gå över till en gemensam vårdplatskoordinering där hela sjukhusets somatiska kapacitet ska användas för alla patienter.

– Det pågår mycket. Vi har samma utmaning som andra sjukhus, att få de medarbetare som finns att räcka till. Och då måste man hitta nya arbetsmetoder. Med de gamla kommer problemen bara att eskalera, säger Björn Järbur.

Läs även:
»Tuffa beslut« för att klara NU-sjukvårdens sommarbemanning