Kombitjänster inrättades som ramverk under slutet på förra året på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Syftet är att stärka kompetensförsörjningen och möjliggöra för läkare (och annan vårdpersonal som omfattas av ramverket) att utvecklas på olika områden.

Hanna Kataoka, ordförande, Västra Götalands läkarförening på Sahlgrenska universitetssjukhuset; ledamot förbundsstyrelsen, Läkarförbundet Foto: Emma Wallskog

– Jag har fått information om det här i samverkansgrupp men har svårt att se att det här skulle vara ett önskemål från läkare. I mina ögon handlar det inte om annat än att lösa bristen på personal.

Hanna Kataokas bild av det hela är att arbetsgivaren siktar på att lättare kunna anställa på svårbemannade tjänster, som hon menar är ett problem inom Västra Götalandsregionen och inom delar av Sahlgrenska universitetssjukhuset.

– Och när det gäller att dela sin tjänst mellan två ställen så har vi haft en del opererande specialister som tvingats åka till andra sjukhus och det vet jag att många medlemmar inte varit nöjda med, säger Hanna Kataoka och gör samtidigt reflektionen:

– Det finns de som haft tjänst på två olika sjukhus och att det fallit ganska väl ut, men möjligheten finns ju redan.

Däremot reagerar hon på att HR problematiserar begreppet dragkamp; att man vill undvika att chefer slåss om ens tid vid en kombitjänst.

– För oss arbetstagare kan det vara en fördel med dragkamp, då tenderar arbetsgivaren att vara mer på tårna vad gäller arbetsmiljö och lön.

Den fackliga företrädaren ser ytterligare en risk med kombitjänster.

– Om man hör till flera olika arbetsgrupper kan det skapa en känsla av distansering om man inte riktigt tillhör någon grupp. Man kan tappa lojaliteten och känslan av tillhörighet, vilket gör det lättare för folk att flytta på sig. Speciellt när läkarlönerna redan är lägst i landet på Sahlgrenska, påpekar Hanna Kataoka och markerar:

– Om villkoren förbättras, lönerna höjs och arbetsmiljön säkras, då kommer bemanningskrisen vara som bortblåst.

Ser du inga fördelar med att få jobba i olika verksamheter och att det kan vara värdefullt att personalen har en större bredd i sina kunskaper?

– Jag har svårt att se att det ska tillföra så mycket till arbetsgivaren direkt efter AT-tjänstgöringen. Då är det väl snarare aktuellt för specialister. AT, ST och BT har redan en inbyggd rörlighet i utbildningsplanen, menar Hanna Kataoka och tillägger:

– Tills någon tar bladet från munnen och beskriver den egentliga orsaken bakom: att lösa bemanningssituationen, vill jag höja ett varningens finger.

Läs också: Två jobb, en tjänst – kombitjänster snart i VGR:s jobbannonser