Region Västernorrland skriver i ett pressmeddelande att personen anställdes som läkare på en vårdcentral i Västernorrland. Personen började i januari och hann träffa ett hundratal patienter, vilket också Sveriges Radio P4 Västernorrland rapporterat om. »Läkaren« hade både referenser från tidigare jobb och examensbevis från Karolinska institutet, KI, att visa upp – men som visade sig vara falska. Personen hade inte ens gått en dag på läkarutbildningen.

I juni hörde en verksamhetschef på Region Stockholm av sig till Region Västernorrland och hävdade att »läkaren« i fråga ljugit om sin bakgrund. Region Stockholm hade polisanmält personen.

– Man lade ned fallet i Stockholm visade det sig så det är också därför vi inte sett något, säger Dan Näslund.

Han tycker att det hela är väldigt olyckligt och påpekar att Region Västernorrland kommer att se över sina rutiner.

– Vi har ju rutiner för att se om läkare är legitimerade så klart, men när personen är i skarven mellan utbildning och jobb och precis har avslutat sin utbildning har vi bara examensbeviset att gå på, säger Dan Näslund och fortsätter:

– Framöver i rekryteringsprocesser kommer vi be personer att visa upp beviset i Ladok, på plats, alternativt att vi begär ut examensbevisen direkt hos Ladok. Vi måste kontrollera äktheten mer noggrant.

Ladok är det system som universitet och högskolor använder för bland annat dokumentation av studier, se faktaruta nedan.

I torsdags gjorde Region Västernorrland en polisanmälan och personens anställning avslutades med omedelbar verkan, vilket innebär att personen hann vara verksam till och med juni.

Enligt Region Västernorrland har den falska läkarens arbete inte skadat någon patient.

– Personen har varit anställt som underläkare och därför hela tiden haft tät kontakt med en erfaren specialist.

Då handledaren började märka brister var hen extra noga, berättar Dan Näslund.

Vad händer nu?

– Vi har gjort ett avvikelseanmälan om händelsen så en chefsläkare ska kontrollera allt. Sedan håller vi på att författa ett brev som ska gå ut till alla patienter som personen har haft kontakt med.

Hur ställer sig den här »läkaren« till sitt eget agerande?

– Personen har ju aldrig ens kommit in på KI. Och jag vet faktiskt inte, jag har inte pratat med hen. Jag får inte tag på hen, säger Dan Näslund och konstaterar:

– Men jag förstår inte hur man kan göra så mot patienterna, det är det värsta.

Ladok

Ladok är ett nationellt system som ger universitet och högskolor stöd i de olika studieadministrativa processerna. Ladok gör det lättare för högskolorna att uppfylla de regelverk och krav på uppföljning som finns från regering och centrala myndigheter. Ladok gör det också möjligt för lärosäten att ta fram sin egen statistik och uppföljning av studenter.

Källa: Ladok