I framtiden är tanken att primärvården ska vara navet i svensk sjukvård och att alla svenskar ska kunna välja en fast läkarkontakt på vårdcentralen. Men som ett delmål på vägen skulle 55 procent av befolkningen ha en fast läkarkontakt före utgången av 2022, kom den förra regeringen och Sveriges Kommuner och regioner, SKR, överens om. Så blev dock inte fallet.

Bara nio av 21 regioner lyckades uppnå delmålet under 2022, rapporterar Sveriges Radio Ekot som har läst regionernas rapporter till Socialstyrelsen. Flera regioner uppger dock att de ligger efter med registreringen.

Marina Tuutma, Distriktsläkarföreningens ordförande. Foto: Läkarförbundet

– Att så få har nått målet är underkänt, säger Distriktsläkarföreningens ordförande Marina Tuutma i radiointervjun.

Hon hänvisar också till forskning som visar att patienter som träffar samma läkare under lång tid har upp till 30 procent lägre risk för dödlighet, akuta inläggningar och akuta besök.

Det faktum att färre än hälften av regionerna lyckades klara 55-procentsmålet i tid kom trots allt inte som någon skräll. En rapport från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i slutet av oktober förra året visade att målet om kontinuitet och fast läkare var långt borta. Andelen med fast läkarkontakt tycktes till och med vara lägre 2022 än 2020.

Socialstyrelsens uppföljning av regionernas omställning till en mer nära vård väntas den 30 augusti.

Läs också:
Rapport: Långt kvar till målet om kontinuitet i primärvården