Färre än förra året har sökt till läkarprogrammen på Göteborgs universitet, Karolinska institutet, Linköpings universitet, Umeå universitet och Uppsala universitet.

I Lund var det däremot fler som sökte till läkarprogrammet jämfört med i fjol. Likaså i Örebro, men där är skillnaden marginell.

Totalt sökte 33 820 personer höstens läkarprogram. I fjol sökte 35 606 personer.

Läs också:
Färre söker läkarutbildning våren 2023
Färre sökte läkarprogrammet hösten 2022