Läkartidningen har tidigare i veckan berättat om att Karolinska universitetssjukhuset i Solna avbryter samarbete med radiologer efter felaktigheter i svaren.

Enligt en lex Maria-anmälan till Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, har den felaktigt granskade datortomografin som gäller fall från 2021 till 2023 »medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada«.

I Ivo-anmälan beskrivs brister av allvarlig karaktär »som uppfattats som risk för allvarlig vårdskada och i vissa fall kan uppfattas som oskicklighet av granskande radiolog«.

Enligt ett pressmeddelande från Karolinska universitetssjukhuset har de felaktiga svaren lett till fördröjd diagnos och behandling för nio patienter. I två av fallen bedöms fördröjningen av behandling eventuellt kunnat påverka framtida cancerprognos.

Läkartidningen når Martin Leger, vd på Teleconsult, från företagets huvudkontor i Barcelona.

– Det är väldigt beklagligt, kommenterar han.

Martin Leger, vd för Teleconsult. Foto: Privat

Hur har det kunnat bli så illa att nio patienter berörs?

– Det här är ett väldigt isolerat ärende. Det gäller en relativt nyrekryterad läkare som hade lång erfarenhet av radiologi, utmärkta referenser och hen hade också klarat alla våra interna kontroller, säger Martin Leger.

Felaktigheterna upptäcktes i Karolinskas egna kvalitetskontroller genom bland annat dubbelgranskningar och stickprovskontroller. Mathias Axelsson, funktionschef för medicinsk diagnostik på Karolinska universitetssjukhuset, skriver i ett mejlsvar till Läkartidningen:

»Avtalet lägger dock huvudansvaret på Teleconsult för löpande kvalitetsuppföljning genom bland annat kontinuerlig randomiserad dubbelgranskning innan utlåtanden skickas ut och genom upprepade externa kvalitetsrevisioner utförda av oberoende radiologer (audits). Där bedömer vi att företaget har brustit.«

Martin Leger på Teleconsult berättar att företaget internt gör dubbelgranskningar och att Teleconsult är certifierat via en extern part som säkerställer att företaget arbetar enligt rutin.

– Däremot gör vi inte dubbelgranskningar och stickprover på allt. Det ser inte ut så i sjukvården i dag. Men vi gör regelbundna kontroller.

Martin Leger berättar att Teleconsult samarbetat med sjukhuset i fyra år, tidigare under namnet DDA.

Enligt Mathias Axelsson på Karolinska är det procentuellt sett inga stora mängder röntgenutlåtanden som företaget ansvarat för.

»Fram till att Karolinska universitetssjukhuset pausade samarbetet med Teleconsult i juni 2023 hade sjukhuset gjort 63 200 undersökningar av vilka Teleconsult anlitades för 1 600 utlåtanden, motsvarar ca 2,6 procent.«

Av dessa 1 600 utlåtanden för 2023 har konsultläkaren hos Teleconsult granskat 70 fall, uppger Martin Leger och tillägger att läkaren totalt hann göra 596 utlåtanden för Karolinska.

– Efter att Karolinska upptäckte dessa avvikelser har vi påbörjat en grundlig utredning i enlighet med Socialstyrelsens riktlinjer, i samarbete med Karolinska. Som en följd av utredningen beslutade vi att omedelbart avsluta samarbetet med den berörda läkaren.

Enligt Martin Leger hann läkaren jobba i drygt ett år och samarbetet avslutades »för flera månader sedan«.

– Felaktigheterna handlar om 0,43 procent av hans totala produktion, vad vi kunnat se. Nu genomför vi noggranna eftergranskningar av samtliga svar som den berörda läkaren har dikterat. Denna granskning pågår just nu.

När beräknas den vara klar?

– Så fort som möjligt. Vi har fyra seniora läkare som är tillsatta just för detta uppdrag.

Teleconsult har huvudkontor i Barcelona och har sedan 2008 samverkat med sjukhus, kliniker och myndigheter i Skandinavien, Nederländerna och Storbritannien. Enligt Martin Leger har företaget samarbetsavtal med majoriteten av svenska sjukhus – Karolinska universitetssjukhuset sedan fyra år tillbaka.

Har detta hänt förut?

– Nej, det har aldrig hänt, säger Martin Leger.

Är ni rädda för att förlora kunder med tanke på vad som har hänt?

– Nej, det är vi inte. Det är ett väldigt isolerat ärende eftersom det gäller en enskild individ. Totalt har vi 250 specialister som arbetar med här typen av röntgenutlåtanden. Vi hanterar det på bästa sätt nu och vi har haft goda samtal med Karolinska.

Enligt Martin Leger är samarbetet med sjukhuset endast pausat.

– Avtalet ligger kvar. Vi för nu samtal med Karolinska om att utse en dedikerad, mindre grupp subspecialiserade läkare för att säkerställa fortsatt hög kvalitet.

Funktionschefen Mathias Axelsson skriver i ett mejl att radiologen på Karolinska har flera andra externa leverantörer »och vi har inte identifierat några problem som liknar de som föranlett den nu aktuella anmälan till Ivo«.

Mathias Axelsson, funktionschef för medicinsk diagnostik på Karolinska universitetssjukhuset. Foto: Joakim Lindberg

Karolinska drar lärdomar av det inträffade, enligt Mathias Axelsson.

»Sjukhuset har startat ett åtgärdsprogram för att säkerställa att händelsen inte kommer att upprepas och åtgärderna har redovisats för Ivo. Sedan tidigare pågår också diskussioner med externa leverantörer att de ska vara subspecialiserade inom det område de granskar då det har visat sig vara mer kvalitetshöjande än dubbelgranskning.

Tills vidare kommer andra leverantörer att stötta upp för att möta avdelningens behov, skriver Mathias Axelsson.

»Minst en av dessa har redan meddelat att de kan hjälpa oss mer än vad de gör i dagsläget. Min bedömning är att vi kommer att klara uppehållet/utfasningen av Teleconsult utan att det leder till längre väntetider för våra patienter«.

Mathias Axelsson uppger sedan följande för Läkartidningen:

»Karolinska universitetssjukhuset har avbrutit samarbetet med företaget i väntan på Ivo:s utredning. Nytt ställningstagande kommer att göras när Ivo:s utredning är klar.«