För en vecka sedan, den 29 juni, gick Norrlands universitetssjukhus i Umeå upp i förstärkningsläge efter en natt med en vårdplatsbrist som tog sig extrema uttryck. Sjukhuset var knökfullt och personalen var tvungen att köra ner patientsängar på akuten för att vårda patienter där.

– Vi har varit förskonade från övernattare på akuten i Region Västerbotten. Vi brukar aldrig ha patienter kvar på akuten i väntan på vårdplats. Men då var det fem övernattare eftersom det var så jädra fullt, säger Magnus Hedström, områdeschef i Region Västerbotten.

Sedan dess har läget lättat något, och en mängd åtgärder har satts in.

– Exakt nu (torsdag eftermiddag redaktionens anmärkning) är det femton ordinarie vårdplatser lediga inför natten, och tre iva-platser och ganska många överbeläggningsplatser är tomma. Det är första dagen på länge med lite luft, säger Magnus Hedström.

Även på sjukhuset i Lycksele är läget något bättre. Men på sjukhuset i Skellefteå är det däremot väldigt fullt i dagsläget. Samtidigt är ett tiotal patienter utskrivningsklara men behöver hjälp av kommunen eftersom de inte kan återvända hem direkt. Men även på kommunens vårdplatser är det trångt.

Magnus Hedström. Foto: Malin Grönborg/Region Västerbotten

De två sjukhusen befinner sig dock fortsatt i normalläge.

– Jag tyckte inte vi skulle gå upp i regional stab. Då blir det tre lokala staber och en regional och det ger ingen bättre ledningskraft. Vi har i stället behållit några Skellefteåpatienter på Nus och får omvärdera läget i morgon, säger Magnus Hedström.

Vad har ni vidtagit för åtgärder sedan den 29 juni?

– Vi har sagt att vi in i det längsta ska undvika att kalla in någon från semestern. Alla basenheter har i stället fått i uppdrag att bemanna upp utifrån vårdtyngd med det man anser sig kunna. Alla har gjort det jättebra.

Det har bland annat lett till sex överbeläggningsplatser inom medicin, och intensivvården har behållit patienter trots att de egentligen inte behöver intensivvård för att skona vårdavdelningarna och några patienter har kunnat skrivas hem direkt.

– Vårdnivån blir för hög, men iva har hjälpt till att balansera detta på ett jättebra sätt, säger Magnus Hedström.

Nus har även ökat läkarnärvaron på helgerna.

– Förra helgen och inför den här helgen får alla basenheter plockat in extra bakjourer. Alla rondar sina egna patienter och vi har som rutin att ronda satellitpatienter före klockan tio på förmiddagarna. Annars blir det lätt extra vårddygn för dem.

Mötesrutiner har också ändrats, så staben har möten med verksamhetscheferna tre gånger i veckan. De tre sjukhusen i regionen har dagliga möten i stället för en gång i veckan. Ambulansverksamheten är också beredd att förstärka med en lättvårdsambulans för transporter mellan sjukhusen vid behov, utöver ambulanserna som är i skarpt larmläge.

– I stället för att göra något dramatiskt som att öppna en vårdavdelning och kalla in från semestern har vi byggt nedifrån och haft dialog med alla. Och »många bäckar små« har hittills fungerat jättebra.

En annan sak som enligt Magnus Hedström gjort arbetet smidigare är att rutinerna för kommunikation förbättrats mycket under pandemin, och att det är relativt få personer som arbetar i staben.

– Jag har varit sjukvårdsledare hela veckan och är med på i princip alla möten. Det har varit en medicinskt ledningsansvarig per vecka och tjänsteman i beredskap är också stabschef. Vi är få och det ger en bra överblick. Och det går också fort att samla nya mötesforum med nya individer.

Bemanningsläget inför sommaren har varit tuffare än normalt på Nus.

– Vi gick in i sommaren med vakanser redan på sköterskerader. Det har inte förekommit i samma omfattning tidigare år. Det har blivit många dubbelpass och mycket övertid, säger Magnus Hedström.

Läs också: Nus i förstärkningsläge – vårdsängar på akuten