Alla legitimerade läkare som arbetar inom den offentliga vården är skyldiga att göra kroppsundersökningar och utföra spårsäkring på misstänkta gärningspersoner på begäran av polis och åklagare. Men när polisen i februari i år kom in med en brottsmisstänkt person till ett mindre sjukhus och önskade en kroppsbesiktning blev svaret från läkaren nej. Provtagningssetet, ett så kallat rape kit, hade nämligen gått ut för flera år sedan.

– Som jag förstod det skulle det finnas ett annat kit på en polisstation en halvtimme bort, så jag föreslog att de kunde skicka det med taxi. Men i stället ringde poliserna sin förundersökningsledare som beordrade mig att göra undersökningen, annars skulle han ta mig ur tjänst, har läkaren i fråga tidigare berättat för Läkartidningen.

Läkaren bollade frågan med både verksamhetschef och överläkare och tillsammans kom de fram till att man skulle gå med på att utföra undersökningen. Det skulle dock framgå av ett intyg att undersökningen gjordes mot läkarens vilja, då hen inte kunde garantera ett tillförlitligt svar. Poliserna vägrade dock skriva under och åkte i stället med den misstänkte till ett annat sjukhus. För läkarens del ledde agerandet till en polisanmälan om tjänstefel. Men redan efter en månad lades förundersökningen ner med motiveringen att det saknades anledning att anta att brott har begåtts.

Sjukhuset har också gjort en egen utredning av det inträffade. Läkartidningen har tagit del av rapporten och också varit i kontakt med verksamhetschefen.

Enligt chefen är den samstämmiga bilden från sjukhuset att läkaren gjorde rätt som inte använde det utgångna provpaketet. Polisens bild är en annan. I sjukhusets utredning av händelsen står det: »Vi lade ner tre timmar på detta och förklarade gång på gång att det inte handlade om att vi inte ville hjälpa till utan (…) om att vi inte kunde stå bakom detta med gammalt material.«

– Men poliserna höll fast vid att vi ska bistå dem vid provtagning. Men det var ju inte det som var frågan för oss. Det här var en läkare som var positiv till att hjälpa polisen och som dessutom hade erfarenhet av att utföra den typen av provtagning, men hen ville säkerställa att vi hade ett tillförlitligt testkit, säger verksamhetschefen.

För sjukhusets del fick händelsen oönskade konsekvenser. Läkaren, som hade ett stafettuppdrag, valde att söka sig till en annan arbetsplats.

– Personen i fråga hade verkligen vårt förtroende och gjorde ett jättebra jobb, men kände sig inte trygg med att vara här på grund av det som hände. Det har jag full förståelse för. Men för oss skapade det problem i och med att jag stod ett antal veckor utan läkare och med kort varsel behövde hitta en ersättare.

Läkartidningen har även sökt den berörda läkaren.

Läs också: Läkare polisanmäld efter att ha vägrat utföra spårsäkring