Att ge blod ska vara säkert för blodgivare och enkelt för blodcentralerna. I dagsläget däremot får alla inte ge blod, exempelvis män som har sex med män.

Syftet med Socialstyrelsens uppdrag är att öka antalet blodgivare genom att utforma en individuell riskbedömning i dialog med Folkhälsomyndigheten, Inspektionen för vård och omsorg och Läkemedelsverket.

– Det är mycket viktigt att att blodgivning kan ske säkert, men den medicinska bedömningen ska precis som i övriga delar av sjukvården inte göras på gruppnivå eller utifrån sexuell läggning, utan utifrån varje individ, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD), i pressmeddelandet.

Den 29 september 2024 ska uppdraget redovisas.