I ett par års tid har Sveriges 21 regioner försökt att samordna sina upphandlingar av hyrpersonal inom hälso- och sjukvården, med målet att minska kostnaderna och beroendet av hyrpersonal. Från början var planen att ett gemensamt avtal för bemanningspersonal inom sjukvården skulle träda i kraft förra hösten. Så blev inte fallet. I stället inleddes en karusell som fortsätter att snurra ännu några varv. I flera omgångar har bemanningsbolag överklagat, eller ansökt om överprövning av avtalet i domstol.

– I och med att det här är en så stor upphandling finns det ett intresse från bemanningsföretagen att förhala avtalet. De tycker ju att det är bra att regionerna gör direktupphandlingar och att vi ligger kvar i de gamla avtalen, har upphandlingens projektledare Stefan Petersson tidigare sagt i en intervju med Läkartidningen.

Så sent som i slutet på juni kunde Västra Götalandsregionen, som är den region som håller i trådarna, återuppta arbetet för att försöka avsluta upphandlingen. Men nu tar det stopp ännu en gång.

Kammarrätten vänder sig nämligen emot förvaltningsrättens agerande, när ansökningar om överprövning avslagits. Förvaltningsrätten har dömt med två domare, men inga nämndemän har medverkat.

– Med hänsyn till att det är fråga om en upphandling av vårdtjänster för landets samtliga regioner och till ett mycket högt värde och även med hänsyn till målens komplexitet i övrigt anser kammarrätten att det funnits särskild anledning att målen prövas av fullsutten rätt. Detta innebär att nämndemän borde ha deltagit vid avgörandet av målen, säger kammarrättslagman Petter Classon i ett uttalande.

Kammarrätten har därför upphävt förvaltningsrättens domar och vill att frågan tas upp i förvaltningsrätten igen.