Advokat Björn Hurtig, Paolo Macchiarini och advokat Jens Lindborg vid en pressträff i samband med domen i Svea hovrätt. Foto: Rickard Jakbo

Forskaren och kirurgen Paolo Macchiarini genomförde mellan åren 2011 och 2012 tre transplantationer av stamscellsbeklädda syntetiska luftstrupar på Karolinska universitetssjukhuset. Enligt Paolo Macchiarini själv var operationerna ett försök att rädda svårt sjuka patienters liv när alla andra behandlingsalternativ var uträknade. De följande åren dog samtliga tre patienter samtidigt som operationerna blev alltmer ifrågasatta. Sedan 2020 har en rättslig process pågått. Förra sommaren dömdes Paolo Macchiarini i tingsrätten till villkorlig dom för grovt vållande till kroppsskada i ett fall, men domen revs nyligen upp av hovrätten. Till skillnad från tidigare instans ansåg Svea hovrätt bland annat att det funnits uppsåt och att Paolo Maccchiarini varit likgiltig inför eventuella risker med operationerna. Straffet sattes till fängelse i två och ett halvt år.

– Vid uppsåtsbedömningen har vi lagt vikt vid att det inte rört sig om några impulshandlingar utan om planerade ingrepp och att det därmed har funnits utrymme för överväganden, sa hovrättsrådet Maria Hölcke i en kommentar efter domen.

Paolo Macchiarinis advokat Björn Hurtig har hela tiden varit tydlig med att kampen för ett frikännande inte är över ännu. Precis innan tidsfristen skulle löpa ut lämnade han under onsdagen in ett överklagande till Högsta domstolen. Där skriver Björn Hurtig att Paolo Macchiarini inte har begått något brott och att hovrättens avgörande strider mot lagen. Han påstår också att hovrätten inte har bedömt all bevisning som har lagts fram och att hovrätten dessutom har dömt utanför åtalet.

Enligt åtalet har ingreppet varit olagligt då det inte utgjort något led i vare sig sjukvård eller någon tillståndsprövad studie. Men Björn Hurtig hävdar motsatsen.

»De aktuella ingreppen var sjukvård, eller om man vill använda åklagarens språkbruk i åtalet: De aktuella ingreppen var ett ’led i någon form av sjukvård’. Ingreppen var således, enligt åtalet, inte lagstridiga och därmed inte straffbara. Trots detta har Paolo Macchiarini dömts till straff för dem. Han är därmed dömd för en annan gärning än den som omfattas av åtalet.«

Hela överklagandet har dock inte lagts fram. På grund av semestertider begär advokaten anstånd till den 18 augusti för att inkomma med överklagandet i sin helhet.

Läs också:
Paolo Macchiarini döms till fängelse i två och ett halvt år
Paolo Macchiarini: »Jag ångrar att jag opererade just i Stockholm«

MACCHIARINIMÅLET

Hösten 2020 åtalades kirurgen Paolo Macchiarini för grov misshandel av tre av sina patienter, två män och en kvinna, vilka hade transplanterats med syntetisk luftstrupe 2011–2012. I andra hand yrkade åklagaren på att kirurgen skulle dömas för grovt vållande till kroppsskada.

Åklagaren skrev att ingreppen hade skett »helt i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet« och att dessa brutit mot lagen då »det inte utgjort led i någon form av sjukvård eller tillståndsprövad forskningsstudie«. Gärningarna skulle enligt åklagaren bedömas som grova bland annat då de orsakat »svåra kroppsskador och ett mycket svårt lidande«.

I juni 2022 dömde Solna tingsrätt Macchiarini till villkorlig dom för grovt vållande till kroppsskada mot en av sina patienter. För att kunna dömas för misshandel hade det krävts ett uppsåt, vilket saknades, ansåg tingsrätten. Han friades i de andra två fallen. Domen överklagades dock av både försvar och åklagare.

I hovrätten menade åklagarsidan att det visserligen inte fanns ett direkt uppsåt eller en avsikt att skada patienterna, men däremot ett insiktsuppsåt, det vill säga att kirurgen ska ha känt till att metoden som användes på målsägarna inte fungerade, men att han ändå opererade utifrån metoden gång på gång. Hovrätten ändrade tingsrättens dom och dömde Macchiarini till fängelse i två och ett halvt år för tre fall av grov misshandel.

Källa: Åklagarmyndigheten, Solna tingsrätt, TT.