Patienten sökte vård för krypningar och skakningar i kroppen och fick lämna flera blodprov, som indikerade på regelbunden hög alkoholkonsumtion. När en läkare på vårdcentralen såg provsvaren i journalen gjorde hen en så kallad utredningsanmälan till Transportstyrelsen om att patenten hade alkoholproblem och därför inte borde ha körkort.

Men läkaren i fråga hade varken undersökt mannen, tagit reda på hans inställning till en fortsatt utredning eller meddelat honom om anmälan. I stället läste patienten om anmälan när han loggade in på 1177. Där hade läkaren skrivit att ett par prover visade tecken på skadlig alkoholkonsumtion och att hen därför var skyldig att lämna uppgifterna till Transportstyrelsen för bedömning.  Patienten anmälde läkaren till Justitieombudsmannen, JO, som nu kritiserar läkaren.

Läkaren har i ett yttrande uppgett att hen är anmälningsskyldig enligt körkortslagen. I lagen står det att alla läkare har skyldighet att anmäla den körkortshavare som är medicinskt olämplig att ha körkort. Syftet är att undvika trafikolyckor som orsakas av medicinskt olämpliga bilförare. Men innan det görs måste läkaren ha undersökt eller försökt undersöka patienten och underrätta personen om att en anmälan kommer göras. Det går visserligen att göra en så kallad utredningsanmälan till Transportstyrelsen baserad på enbart journalhandlingar – men bara i de fall som patienten vägrar en fortsatt utredning och undersökning.

Problemet i det här fallet är alltså, enligt JO, att läkaren anmält utan att ens försökt få till en utredning eller undersökning först. Vid anmälan ska även en särskild mall från Transportstyrelsen användas, vilket läkaren inte gjorde.

Enligt regionens egen utredning brast läkaren när det gäller kommunikationen med patienten. Det framkommer också att regionen inte har någon särskild rutin på området. JO rekommenderar därför regionen att se över sina rutiner och fundera på om det behövs utbildnings- och informationsinsatser.

Så säger lagen om läkares anmälningsplikt

Alla läkare har skyldighet att anmäla den körkortshavare som är medicinskt olämplig att ha körkort.

En person ska anses som medicinskt olämplig att ha körkort när de medicinska kraven för innehav av körkort inte är uppfyllda enligt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m.

Anmälan ska vara skriftlig och innehålla relevanta uppgifter om personens hälsotillstånd.

Om du som läkare vid undersökning bedömer att en person inte uppfyller de medicinska kraven ska anmälan göras till Transportstyrelsen. Innan anmälan görs ska körkortsinnehavaren underrättas

Om du som läkare vid undersökning eller genomgång av journalhandlingar (beakta patientdatalagen) finner det sannolikt att körkortshavaren av medicinska skäl är olämplig att ha körkort och personen motsätter sig fortsatt undersökning eller utredning ska du anmäla det till Transportstyrelsen (en så kallad utredningsanmälan).

Källa: Transportstyrelsen, 10 kap 5 paragrafen i körkortslagen