Enligt åtalet har 29 personer som fått läkemedel utskrivna mot betalning hämtat ut tabletterna på apotek, vilket upptäcktes i brottsutredningen. Under samma period ska den åtalade läkaren ha förskrivit läkemedel mot betalning vid ytterligare 4 400 tillfällen.

Åklagaren bedömer att läkaren gjort sig skyldig till grovt narkotikabrott sett till den stora mängden narkotikaklassade läkemedel. Därtill anses läkaren ha missbrukat sin yrkesmässiga ställning samt äventyrat patienternas säkerhet.

Läkaren greps fyra dagar efter att hen anhölls i sin frånvaro i februari i år. Läkaren förnekar brott.

Regionen där läkaren arbetat yrkar på skadestånd på 111 000 kronor. Åklagaren vill även att ett tidigare beslut om att frysa läkarens tillgångar på 4,2 miljoner ska kvarstå.

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, drog läkarens legitimation tidigare i år.